I det fynske folks tjeneste

Sløj præriehund satte fokus på sundhed

Kampagne med den sløje præriehund Mads og hans venner har sat fokus på sundhed i børnehusene i Odense. 

Børnene i Odense Kommunes børnehuse har igennem et år haft mulighed for at få besøg af den sløje præriehund Mads og hans venner.

Fingerdukketeatret Er du skidt, Mads? har været et af tilbuddene i Børn - og Ungeforvaltningens sundhedskampagne, som har haft til hensigt at sætte fokus på sund mad og mere bevægelse i børnehusene.

Kampagnen indeholdt tillige et tilbud for forældre og personale i børnehusene om at deltage i et dialogspil, hvor holdninger til madpakker, eftermiddagsmad, fødselsdage m.m. blev debatteret på forældremøder.

Kampagnen er nu blevet evalueret og resultaterne er overvejende positive.

- Det er glædeligt, at sundhedskampagnen "Er du skidt, Mads?" har sat fokus på sundhed i børnehusene. Børnene har på en sjov måde fået mulighed for at tænke over, hvad sundhed er og, hvad de selv kan gøre for at være sunde. Dialogspillet har vist sig, at være et godt redskab til at personale og forældre får drøftet, hvad de i fællesskab kan gøre for at børnene får nogle sunde vaner, siger Rådmand Jane Jegind.
 
Evalueringen af Er du skidt, Mads- kampagnen viser, at 88% af kommunens børnehuse nu har en kost - og bevægelsespolitik i eller anden form.