Sluser kan beskytte Odense Fjord

Et konsulentfirma er i gang med at undersøge, om sluser i fremtiden skal beskytte Odense Fjord mod oversvømmelser.

Odense Fjord er udpeget af Staten som ét af 10 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for store tab ved oversvømmelser.

Det er for øjeblikket gang i flere lokale projekter for etablering af diger langs fjorden. Det er blandt andet ved Lumby inddæmning, motorbådshavnen ved Stige, Seden Strandby og Færgevej ved kanalen.

Men på længere sigt kan det være nødvendig at bygge sluser, der kan holde stormfloder ude at fjorden.

Byrådene i Kerteminde, Nordfyn og Odense kommuner har vedtaget en omfattende Risikostyringsplan for Odense Fjord, der beskriver dige- og sluseprojekter, som  de vigtigste indsatsområder for at afværge potentielle store tab som følge af ekstreme højvande.

Et konsulentfirma er ved at undersøge forskellige sluseløsninger. Det kan være ved Gabet, ved Vigelsø eller ved Stige Ø.

I en orientering til By-og Kulturudvalget i Odense Kommune beskriver forvaltningen:

"...at særligt for Gabet og Vigelsø’s vedkommende er der tale om meget store og komplekse projekter, hvis eventuelle mulige realisering er mere usikker grundet deres kompleksitet myndighedsmæssigt, teknisk og økonomisk. På grund af usikkerheden omkring en realisering og tidsperspektivet for disse store sluseløsninger, arbejdes der videre på de indstillede digeløsninger, som ovenfor angivet, idet deres snarlige etablering vurderes nødvendig."

By- og Kulturudvalget skal tirsdag beslutte, om forvaltningen skal gå ind i to konkrete digeprojekter. Det ved Seden Strandby og ved Færgevej i Odense.

Beboerne ved Seden Strandby så helst, at fjorden blev beskyttet med sluser, men da da sluse-projektet har længere udsigter, satser de i første omgang på at bygge deres eget dige.

- Når man ser på et kort over Odense Fjord, så ligger det lige til højrebenet, at lave en sluse ved Gabet. Det vil løse de 15-20 problemer, der rundt langs fjorden, siger formand for Seden Strandby grundejerforening, Anders Brændholt Rasmussen.