Smidt ud af sin bolig: Søn lavede optøjer mod politiet

Højesteret har tirsdag godkendt, at en lejer i Vollsmose kan smides ud på baggrund af, at hendes søn deltog i optøjer mod politiet.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) smed i januar 2016 en kvinde ud af sin bolig i Vollsmose med den begrundelse, at hendes søn havde begået kriminalitet. 

Landsretten bestemte først, at kvinden skulle have lov at blive i sin bolig, men nu har Højesteret godkendt udsmidelsen.

Sønnen er indblandet i en sag fra sommeren 2015, hvor politiet blev angrebet med stenkast og brandbomber under en patruljekørsel i Vollsmose.

Principiel sag

Sagen fik karakter af principiel.

Det principielle i sagen var, hvorvidt udlejeren kunne smide lejeren ud, når optøjerne hendes søn deltog i, havde fundet sted i en anden boligafdeling i Vollsmose, end den hvor kvinden bor.

Højesteret vurderede, at der var den fornødne tilknytning mellem boligafdelingerne i det begge var inden for Vollsmose.

Advokat Vilhelm Dickmeiss, der førte sagen for lejeren, er efter dommen bekymret for lejernes retsstilng.

- Nu er det slået fast, at en lejer kan smides ud af sin bolig som følge af en udvist adfærd, der er begået i det boligområde, hvor lejemålet er beliggende, hvilket er en svækkelse af lejerens retsstilling. Det skaber usikkerhed for lejerne om deres retsstilling og kan resultere i vilkårlighed. Der er behov for, at der fastsættes nogle klare retningslinjer for, hvor langt denne adgang skal udstrækkes, siger Vilhelm Dickmeiss i pressemeddelse.