Snydt for førtidspension

En ung udviklingshæmmet kvinde fra Odense har fået Ankestyrelsens ord for, at hun burde have fået tilkendt førtidspension fra hun fyldte 18 år.

I stedet for at give hende en førtidspension som loven foreskriver, sendte kommunen hende i et såkaldt jobafklaringsforløb for at se, om hun kunne klare et fleksjob.

Men den går ikke.

I afgørelsen slår Ankestyrelsen fast, at Odense Kommune meget tidligere burde have indset, at det var åbenbart formålsløst at teste kvindens arbejdsevne.

I stedet for kontanthjælp på ca. 3.300 kr. om måneden, skulle kommunen have givet hende en førtidspension på ca. 17.000 kr.

Afgørelse gælder alle kommuner

Sagen med den unge kvinde fra Odense er blevet kørt som en såkaldt principafgørelse.

Det betyder, at alle kommuner skal følge den.

Og det kan få konsekvenser for flere hundrede udviklingshæmmede.

Tal fra Ankestyrelsen tyder på, at den unge kvinde fra Odense langt fra er den eneste, som er gået glip af den førtidspension, hun ifølge loven er berettiget til.

Mens der i 2010 var 883 unge med diagnosen "mental retardering", der fik tilkendt førtidspension, så var det tal sidste år faldet til 304 på landsplan.

Alene i Odense var antallet af unge med diagnosen "mental retardering", der fik førtidspension faldet fra 55 i 2010 til kun 4 i 2013.

- Det kan jo ikke være rigtigt. Der er jo ikke blevet færre udviklingshæmmede, som ikke kan forsørge sig selv, fordi man har lavet lovgivningen om. Så det må være tolkningen af lovgivningen, som er kørt helt af sporet, siger Sysser Kristensen, formand for de udviklingshæmmedes landsforening, LEV.

Kommunen genoptager ikke automatisk sager

I Odense Kommune er rådmand for handicap-området, Enhedslistens Per Berga Rasmussen, overrasket over faldet i antallet af udviklingshæmmede, som får tilkendt førtidspension.

Men trods Ankestyrelsens afgørelse vil kommunen ikke selv tage initiativ til at gå andre lignende sager igennem.

- Det er ikke således, at vi tager bunken og vender den en gang til, siger Per Berga Rasmussen.

Han opfordrer i stedet de mange udviklingshæmmede til selv at få kommunen til at genoptage deres sag.

Amanda Drewsen fra Odense er også mentalt handicappet og har svært ved indlæring.

Det betyder, at hun skolemæssigt ligger et sted mellem 1. og 3. klasse og har en modenhed som en 12-årig.

Med den nye afgørelse fra Ankestyrelsen vil hendes mor, Helle Drewsen, nu forsøge at få Odense Kommune til at tilkende datteren førtidspension.