Social dumping på fjernvarmeværk: Polsk stilladsfirma brød både sikkerhedsregler og overenskomst

Odense fremstiller sig som en kommune, der fører an i kampen mod social dumping. Alligevel har det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn fået udført opgaver i strid med sikkerhedsregler og overenskomstens løn- og arbejdsforhold på fjernvarmeværket i Odense.

Fjernvarmeselskabet Fjernvarme Fyn kædes nu sammen med underbetaling og kritisable sikkerhedsforhold.

Nordfyns Kommune ejer tre procent af Fjernvarme Fyn, mens hele 97 procent ejes af Odense Kommune, der i årevis har været bannerfører i kampen mod social dumping.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kan nu fortælle, at problemerne med social dumping er konstateret i forbindelse med opførelsen af en ny biokedel, et projekt til cirka 800 millioner kroner, der skal gøre fjernvarmeproduktionen grønnere og bidrage til at opfylde Odense Kommunes ambitioner om klimaneutralitet senest i 2030.

Men det polske stilladsfirma Rusztowania Chrzanowski, der er underentreprenør til den finske hovedentreprenør på projektet, Andritz, har over længere tid underbetalt sine medarbejdere. Det har fagforbundet 3F været med til at afsløre.

40 ansatte underbetalt

Da Rusztowania Chrzanowski sidste år arbejdede med opbygning af den nye biokedel på Fynsværket fik de omkring 40 ansatte ikke, som de skulle, udbetalt diæter eller godtgørelse for ferie, søn- og helligdage eller pension.

Det er i strid med overenskomsten på området og udgør også en overtrædelse af de arbejdsklausuler, der gælder for Odense Kommune og de selskaber, kommunen ejer.

I juni indgik det polske firma overenskomst med 3F, og på et møde på 3F forsikrede den polske direktør, at alt var i orden, og at virksomheden ville overholde alle regler om løn- og arbejdsvilkår.

- Vi er vant til at arbejde i mange europæiske lande - Finland, Schweiz, Frankrig, Sverige blandt andet - og vi har ikke oplevet den her type problemer før, sagde Roman Chrzanowski, den polske ejer af virksomheden, dengang og afviste, at medarbejderne fik mellem 10 og 12 euro i timen.

Jan Strømvig, administrerende direktør for Fjernvarme Fyn, understreger at Fjernvarme Fyn tager kampen mod social dumping særdeles seriøst.

- Det ligger os meget på sinde hos Fjernvarme Fyn, at de udenlandske arbejdere hos vores leverandører og underleverandører har nogle ordentlige arbejdsforhold, siger han.

Alligevel blev de overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold ikke overholdt. Firmaet erkendte i december overfor 3F, at de omkring 40 ansatte ikke havde fået den betaling, de var berettiget til.

quote I forbindelse med arbejde og færdsel på et stilladsdæk, var der flere steder fare for nedstyrtning og gennemstyrtning

Fra Arbejdstilsynets rapport

Rusztowania Chrzanowski indvilligede derfor i at betale en bod til 3F, forklarer Johs Rasmussen, der er faglig konsulent i 3F Transport i Odense.

- Det oprindelige forslag lød på, at firmaet skulle betale en bod på 4,8 millioner kroner. Men vi endte med et forlig på 1,9 millioner kroner, siger han.

Fare for nedstyrtning

Samtidig blev arbejdet udført i strid med sikkerhedsreglerne for opsætning af stilladser og for arbejde på stilladserne.

Da Arbejdstilsynet var på besøg hos Rusztowania Chrzanowski på Fjernvarme Fyn i juni 2022, fik det polske firma efterfølgende et såkaldt strakspåbud om at rette op på tingene.

Blokade af Fjernvarme Fyn

”I forbindelse med arbejde og færdsel på et stilladsdæk, var der flere steder fare for nedstyrtning og gennemstyrtning, idet flere af stilladspladerne ikke var fastgjort. Der var desuden flere større åbninger i dækket, hvor der var fare for at snuble og få en fod i klemme”, skrev Arbejdstilsynet til det polske stilladsfirma.

Også Stilladsarbejdernes Landsklub konstaterede, at der blev udført arbejde i strid med de gældende sikkerhedsregler for opsætning.

- Vores udenlandske kollegaer skal hverken underbetales udnyttes eller stilles på ringere vilkår end de danske kollegaer. Vi er i Danmark, og det er nu engang sådan, det danske arbejdsmarked fungerer, siger Thomas Strømsholt, der er formand Stilladsarbejdernes Landsklub.

Flere fortilfælde

At udenlandske ansatte arbejder i strid med gældende løn- og arbejdsvilkår, er langt fra nyt. De senere år har der været adskillige eksempler på, at især østeuropæiske arbejdere bliver underbetalt og er ansat under kritisable forhold i flere forskellige brancher.

Derfor indførte Odense Kommune i 2013 arbejdsklausuler, der skal sikre, at virksomheder og deres underentreprenører, som udfører arbejde for Odense Kommune, altid skal give medarbejderne løn svarende til overenskomsten. Hvis der finder overtrædelser sted, kan virksomhederne bliver sanktioneret med efterbetalinger og boder.

Odense Kommunes indsats mod social dumping blev vedtaget for 10 år siden
Odense Kommunes indsats mod social dumping blev vedtaget for 10 år siden

Kommunalt ejede selskaber som for eksempel Odense Havn, Odense Letbane og Fjernvarme Fyn er via kommunens ejerpolitik forpligtet til at overholde Odense Byråds arbejdsklausuler og sociale klausuler i den foreliggende form.

Men alligevel er der eksempler på, at arbejdsklausulerne bliver overtrådt på kommunale projekter. I 2020 blev det afsløret, at udenlandsk arbejdskraft på Odense Letbane fik alt for lidt i løn. Det fik politikere i Odense Byråd til at reagere skarpt.

- Det er dybt kritisk, at nogen prøver at snyde os ved at snyde med løn og arbejdsvilkår. Det skal der sættes benhårdt ind over for. Det er også derfor vi har brugt sociale klausuler og kædeansvar, og det er derfor, vi har krævet, at der en kontrolindsats ved Odense Letbane, sagde borgmesteren i januar 2020.

- Jeg synes, at det er noget forbandet svineri, at man vil snyde nogle arbejdere og samfundet på den her måde, lød det byrådsmedlem Brian Dybro (SF)

I en anden sag i 2017 afdækkede kontrolenheden, at rengøringskoncernen Forenede Service havde underbetalt sine medarbejdere, der gjorde rent i 180 kommunale daginstitutioner. Koncernen betalte en bod på 280.000 kroner, og kommunen hjemtog siden rengøringen.

- Går den, så går den

Trods den hårde retorik over for social dumping, er det ikke lykkedes Odense Kommune at komme fænomenet til livs i egne rækker.

Det skuffer Thomas Strømsholt, der er formand Stilladsarbejdernes Landsklub.

- Jeg er dybt skuffet. Odense Kommune har slået sig op på, at social dumping er noget, man ikke vil have. Men det rækker som regel ikke længere end til, at når man så selv står i situationen, så går den jo nok, hvis man ikke bliver opdaget, siger han.

Kris Østerdal, der er formand for Stilladsklubben Fyn, er også bekymret over, at underbetaling og brud på sikkerhedsreglerne kan finde sted i et selskab, der er kommunalt ejet.

- Hvis de her firmaer begynder at bygge ude i byen, det er der ingen, der kan konkurrere med. Det er i hvert fald ikke lønninger, jeg kan betale husleje med, siger han.

Fjernvarme-direktør: Jeg er da skuffet

Hos Fjernvarme Fyn erkender den administrerende direktør Jan Strømvig, at det ikke ser godt ud, at arbejdsklausulen ikke bliver overholdt i et kommunalt ejet selskab.

- Jeg er da skuffet over det. Jeg synes fra starten, at vi har haft en god dialog med vores hovedentreprenør Andritz. Vi har gjort dem opmærksom på, at de skal gøre det gældende for deres underleverandører, at der er de her krav. Og de nødt til at gøre noget for at leve op til det.

- Vi have håbet og regnet med, at så sætter man sig ind i tingene med en dansk rådgiver. Men det er da ærgerligt, at det skal komme dertil, for vi havde da gerne set, at man på forhånd havde sat sig ind i tingene, og leveret efter aftalen, siger Jan Strømvig.

Det har ikke været muligt at få et interview med den finske hovedentreprenør Andritz, men i en mail medgiver selskabet, at der er sket fejl hos nogle underentreprenører, hvilket er blevet konstateret af det advokatfirma, som Andritz har hyret til at stå for kontrollen.

"Det eksterne advokatfirma har i nogle tilfælde konkluderet, at på grund af misforståelser af de danske regler, har der været nogle uoverensstemmelser i forhold til de forhold, som underentreprenører har budt deres ansatte", skriver Andritz.

Selskabet tilføjer, at nogle af uregelmæssighederne allerede er blevet rettet op af underentreprenørerne, og Andritz er derudover i dialog med andre underleverandører og Fjernvarme Fyn for at sikre, at de resterende problemer bliver løst. De konkrete enkeltsager ønsker Andritz ikke at kommentere på.

Det har ikke været mulig at træffe det polske stilladsfirma Rusztowania Chrzanowski for en kommentar. Selskabet har ikke reageret på TV 2 Fyns og Fyens Stiftstidende henvendelse.

Stilladsarbejderne gennemførte fredag i sidste uge en blokade mod alle ind- og udgange ved Fjernvarme Fyn i Odense i protest mod, at nogle af deres udlandske kolleger på Fjernvarme Fyn ikke får overenskomstmæssig løn.

Oversigt

    Oversigt