Sparekniven står til at ramme ældre hårdt i Odense

Ældre- og Handicapforvaltningen skal spare til næste år. Hele 17 millioner kroner skal findes, og de står til blandt andet at findes på plejecentrene og hos medarbejdere indenfor forvaltningens område.

17 millioner kroner står til at skulle spares hos Ældre- og Handicapforvaltningen til næste år. Pengene skal blandt andet findes ved at halvere klippekortsløsningen på plejecentrene, men også omkring 60 stillinger skal spares væk. 

quote Vi får flere og flere kunder i butikken, men vi får ikke penge nok til at løse de her udfordringer.

Søren Windell (Konservative), rådmand for Ældre og Handicapforvaltningen, Odense.

- Man besluttede at effektivisere, så de tre forvaltninger, der har med mennesker at gøre, skulle arbejde bedre sammen. Det skulle gerne resultere i, at vi bruger færre ressourcer og færre medarbejdere, og at borgeren får en bedre sagsbehandling, siger Søren Windell (Konservative), rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, til TV 2/Fyn. 

- Det kan vi simpelthen ikke være bekendt

En af spareløsningerne er blandt andet en robot, der kan tage sig af mindre sagsbehandlinger, som fornyelser af bevillinger, hvor der så ikke behøver at sidde en medarbejder og udføre arbejdet manuelt. Det er en af grundene til, at der ryger medarbejdere som led i effektiviseringsplanen.

De mange medarbejdere, der risikerer at miste deres job, håber Søren Windell at kunne genplacere rundt om i Odense. 

- Vi har en kæmpe udfordring på vores vikarområde, som vi bruger rigtig mange penge på. De ledige medarbejdere vi har ét sted, sender vi et andet sted hen, for vi mangler medarbejdere, siger Søren Windell.

- Dem, der bliver hårdest ramt, er både de ældre, men så sandeligt også medarbejderne, deres pres stiger bare. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger Søren Windell. 

Klippekortsordning reduceres

Det koster på det menneskelige plan. Udover, at der forventes at blive nedlagt 60 stillinger, så står de ældres klippekortsordning på plejehjemmene også for skud.

- Den direkte finansiering af klippekortet kommer i kommunekassen, og det er 13,3 millioner bare på den. Når man tager den og samtidig kigger på demografi udviklingen - som betyder, at vi får flere borgere, vi skal tage os af, så koster det bare flere penge. Og de penge skal vi jo finde, siger Søren Windell.

- Det er min vurdering, at vi fortsætter med klippekortet, men i en reduceret udgave. Det ligger mig og de øvrige medlemmer i udvalget på sinde, så ældre stadigvæk kan gå til det de vil. Det er vigtigt for os, og det er prioriteret meget højt siger Søren Windell. 

Der kommer endnu flere ældre

- Vi får flere og flere kunder i butikken, men vi får ikke penge nok til at løse de her udfordringer, siger Søren Windell.

Ifølge befolkningsfremskrivningen ved Danmarks Statistik, kan man se, at de ældre er den befolkningsgruppe, der vokser allermest. Det betyder, at der også i fremtiden kommer til at være et stigende antal ældre i kommunen. 

- Det her, det tager vi meget seriøst. Vi har det også med i budgetforliget i år, at der skal kigges på demografien, så vi kan sikre, at der er midler til dem. Det her er borgere, der har arbejdet hele deres liv. De skal have en værdig pleje og omsorg. Det skylder vi dem, siger Søren Windell. 

Den endelige beslutning om at gennemføre besparelserne træffes på næste udvalgsmøde, som er på tirsdag den 13. november.