I det fynske folks tjeneste

Spildevand bliver til grøn energi

Et vandselskab i Odense sparer energi og producerer grøn biogasenergi. Målet er at blive CO2-neutralt, og det har inspireret klima- og energiministeren til at komme på besøg.

På Ejby Mølle bliver spildevandet til grøn biogasenergi, som erstatter fossile brændstoffer. VandCenter Syd arbejder også på at finde andre måder at udnytte spildevandsressourcen på, fx gennem genindvinding af råstoffet fosfor.

CO2-neutralt i 2014.

Det er målet for VandCenter Syd, og her spiller selskabets største renseanlæg, Ejby Mølle i Odense, en helt central rolle for at nå målet.

På Ejby Mølle bliver spildevandet til grøn biogasenergi, som erstatter fossile brændstoffer. Noget som direktør Anders Bækgaard ser frem til at forklare klima- og energiminister Martin Lidegaard, når han gæster renseanlægget fredag.

- Vi håber, vi kan inspirere andre forsyninger til at gøre det samme, så vi sammen kan være med til at nedbringe Danmarks udledning af klimagasser, siger Anders Bækgaard.

- Og så skader det da heller ikke, at der er et stort eksportpotentiale i den viden og de nye teknologier, der bliver udviklet i en sådan proces, siger han.