Splid om sparede lockoutpenge

På onsdag skal Odense Byråd drøfte hvad kommunen skal bruge de sparede lærerlønninger til. Intet tyder dog på, at byrådet kan blive enige om, hvordan lockout-millionerne skal anvendes.

Det er Venstre og Konservative, der har sat sagen til behandling på byrådsmødet onsdag.

I fællesskab foreslår de to partier, at pengene bliver brugt til at gennemføre ekstra undervisning for de ældste elever og til sikre skoleveje. De to partier vil især prioriterer en sikring af skolevejen over Rismarksvej i Tarup.

Der er dog intet, der tyder på, at de to borgerlige partier kan opnå flertal for deres løsningsforslag. Dansk Folkeparti vender sig skarpt mod forslaget.

- Det virker både grådigt og uanstændigt at fremkomme med den slags foreslag. Det må være op til skolerne selv at prioritere disse penge, siger Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti.

Den holdning bakker Enhedslisten op.

- Det er et fantastisk forslag, som viser, hvad formålet med lockouten er, nemlig at flytte penge fra folkeskolen til andre områder. Selvfølgelig skal de sparede lønkroner bruges på folkeskolen og ikke andet, siger Per Berga Rasmussen fra Enhedslisten.

Hos Børn- og Ungerådmanden er der heller ikke tvivl om at pengene skal blive på skolerne.

- Når konflikten er slut vil jeg inviterer formanden for Odense Lærerforening til et møde for at drøfte hvordan vi bedst fører pengene tilbage til skolerne, siger Brian Dybro(SF)

Hos Socialdemokraterne vil man slet ikke snakke om hvad millionerne skal bruges til før konflikten er slut.

- Det er alt for tidligt at disponere over de sparede lønkroner nu. Konflikten kører stadig og af respekt for de involverede parter bør vi vente til konflikten er slut. Vi skal også først have overblik over hvad vi har af forpligtigelser i forhold til at tilbyde ny undervisning til eleverne, siger politisk ordfører hos Socialdemokraterne Tim Vermund.

Odense Kommune sparer 1,8 millioner kroner for hver eneste lock-out dag, og har dermed indtil videre sparet 16,2 millioner kroner i lønudgifter. Hvis konflikten løber en uge mere løber besparelsen op på over 25 millioner kroner.