Stærkt befærdet vej lukkes i weekenden

Et stykke af den meget befærdede Middelfartvej i Odense bliver spærret for al biltrafik hele weekenden. Fjernvarmerør skal flyttes som forberedelse til den kommende letbane.

Middelfartvej ved jernbanebroen bliver spærret for trafik i begge retninger fra fredag klokken 18.00 og frem til mandag morgen klokken 5.00. Lukningen er nødvendig, fordi Fjernvarme Fyn skal lægge et fjernvarmerør på tværs af vejbanerne.

- Det er vigtigt, at arbejdet på den store indfaldsvej til Odense generer trafikken mindst muligt. Derfor bliver gravearbejdet på tværs af Middelfartvej udført i weekenden, da der er mindre trafik end på hverdage, fortæller  Odense Letbane.

Fjernvarme Fyn arbejder i døgndrift, så trafikken kan blive normaliseret hurtigst muligt – og senest inden myldretiden mandag morgen. Også naboerne kan forvente gener i form af støj og lys i løbet af natten.

Bilister kan benytte Ring 2 Kløvermosevej, Falen og Grønløkkevej som omkørsel. Der vil blive sat gule skilte op for at gøre bilisterne opmærksomme på muligheden for omkørsel.

Cyklister og fodgængere kan fortsat krydse jernbanebroen, mens arbejdet står på.