Staten bremser byggeplaner: - Vi ved godt det er et støjplaget område

Opførelsen af 120 boliger tæt ved motorvejen i Dyrup er sat på pause efter Vejdirektoratet har nedlagt veto på grund af støj.

Den statslige vejmyndighed Vejdirektoratet har stukket en kæp i hjulet for en lokalplan med nye 120 boliger.

Med en indsigelse mod et byggeri af 120 boliger i Dyrup klos op ad motorvejen skal kommunens byplanlæggere finde en ny måde at få planen til at gå op i en højere enhed.

- Det handler om, at det simpelthen er for støjbelastede boliger, siger byplanchef i By- og Kulturforvaltningen, Jeanette W. Olsen, til TV 2/Fyn, og forklarer:

- Vejdirektoratet har som statslig vejmyndighed nogle interesser i at sikre, at der ikke skal laves nye støjværn.

- Vi ved godt, det er et støjplaget område, så det er relevant, at de stiller spørgsmålet og det er det, vi nu er ved at undersøge, hvordan vi får det hele til at gå op i en højere enhed.

Ejeren af grunden har de seneste dage været i gang med at nedrive de eksisterende, men tomme erhvervsbygninger, der tidligere har huset Dæhnfeldt Frøproducent A/S.

- Det, vi gør nu er, at vi sammen med ejeren af jorden finder ud af, om det kan lade sig gøre ved at lave nogle beregninger på, hvordan man kan lægge husene.

- Vi ved i øjeblikket ikke, hvordan det ender, men vi arbejder positivt, og vi kender godt udfordringerne, siger Jeanette W. Olsen og konstaterer, at lokalplanen ikke kan vedtages før støjproblemerne er løst.

En del af Vollsmose-planen

By- og Kulturforvaltningen har tidligere peget på, at de 120 boliger i Dyrup - hvis de bliver til noget - kan huse nogle af de familier, der skal genhuses, når der i Vollsmose som forventet bliver solgt eller revet 1.000 boliger ned.

Men Jeanette W. Olsen afviser, at der er planer om, at borgere fra Vollsmose skal flyttes til Dyrup.

- Der er ikke nogen aktuelle planer om, at nogen borgere fra Vollsmose skal flytte til Dyrup. Overhovedet ikke. Jeg ved, der er nogen, der har stillet det spørgsmål på et tidspunkt, men det er ikke aktuelt, og vi kan heller ikke gå ind og vurdere, hvor nogen skal bo, siger Jeanette W. Olsen.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) var i sommers ellers ikke afvisende overfor Dyrup, som en del af Vollsmose-planen, der siger, at de boliger, som rives ned, skal erstattes én til én.

- Det er det første af mange områder, forvaltningen vil komme og drøfte med os, sagde Jane Jegind den 2. juni til Fyens Stiftstidende.

Frygtede ghetto-lignende boligområde

Kort før jul var borgere i Dyrup samlet til borgermøde om lokalplansforslaget.

Her var frygten blandt andet, at de nye boliger med tiden kunne udvikle sig i en negativ retning.

Der blev blandt andet stillet spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var nogen som ville bo så tæt op ad motorvejen, og om området ville kunne udvikle sig til et nyt ghettoområde.

På den anden side af motorvejen ligger Heliosvænget overfor Dyrup. Det var tidligere på listen over ghettoer og nu frygter beboerne, at det nye område kommer til at minde for meget om en ny ghetto.

- Vi vil gerne have det samme antal almennyttige boliger her i området, som der er generelt i Odense. Jeg har ikke lyst til, at det skal blive et nyt mini-Vollsmose, sagde Lars Rosholm.