I det fynske folks tjeneste

Støjende måger plager odenseanerne: Miljøminister vil genindføre nedskydning

Minister vil tillade jagt på sølvmåger, som i høj grad plager i Odense, Aarhus og Aalborg. Men ornitologer tvivler på, at det vil hjælpe støjplagede byboere.

Byerne Odense, Aalborg og Aarhus har ikke kun mennesker som beboere. Mågerne bor i høj grad også i de store byer. Foto: Brian Bergmann / Scanpix

De larmer og klatter alle vegne, men de må ikke skydes.

Sådan er det med sølvmåger, der i stigende grad er blevet en plage for beboere i byer som Aarhus, Aalborg og Odense.

Men nu er freden for de støjende måger måske snart forbi.

Læs også Desperate beboere: Drone skal vinde krigen mod mågernes larm og svineri

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) lægger op til at genindføre jagttid på sølvmåge fra september til januar.

De seneste fire år har sølvmåge ellers været fredet og undtaget fra jagt.

- I mange byer er man generet af støj og mågeklatter. I de senere år er der kommet flere og flere sølvmåger. Derfor giver det god mening, at vi genindfører jagttiden, siger Esben Lunde Larsen i en kommentar.

- Ved at give jægere mulighed for igen at skyde sølvmågerne i områder uden for byer, vil det forhåbentlig også føre til mindre støj inde i byerne, siger ministeren.

I byer som Aalborg og Aarhus har problemet med mågerne været så stort, at kommunerne har fået særlige tilladelser til at regulere bestanden.

Det er eksempelvis sket ved at skyde måger og fjerne æg og reder.

De nye regler for jagt på sølvmåge gælder uden for byerne.

Det er derfor tvivlsomt, om det kommer de plagede byboere til gavn, vurderer Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Jeg kan godt tvivle på, om det har en effekt, siger han.

- Det er vigtigt, at man helt målrettet går efter de individer, der slår sig ned på flade tage i byerne, hvis man vil reducere støjen. 

Læs også Hjælp til desperate beboere: Mågekrigen er begyndt

- Og det er ikke sikkert, at det er de fugle, man skyder i det åbne land. Men nu må vi se, siger Egon Østergaard.

Genindførelse af jagt på sølvmågen sker efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning.

DOF er med i rådet og er indforstået med, at mågen nu igen må jages.

- Hvis man vil have jagt på nogle måger, så er jagt på sølvmågen det, man bedst kan argumentere for.

- Vi er glade for, at man ikke åbner for jagt på sildemåge og svartbag, som også har været fredet de sidste fire år, siger Egon Østergaard.

Ud over jagt på sølvmåger lægger Esben Lunde Larsen op til at udvide jagten på grågæs, som har vist sig at være en stigende plage for landmænd.

- Det kan bestanden godt tåle, når gæssene vel at mærke kun må jages på landbrugsjord og 300 meter fra større søer og kyst, siger Egon Østergaard.

De nye jagtregler ventes at træde i kraft til sommer.

Mågebestanden er vokset til over 100.000 par

  • Bestanden af sølvmåger er stigende. I 2010 ynglede der omkring 86.000 par i Danmark og ved den seneste opgørelse i 2015 var bestanden oppe på 100.000 par.
  • Sølvmåge fortrænger flere steder i naturen almindelige fuglearter som for eksempel terner fra holme og småøer.
  • Sølvmåge har også vist sig at være en plage for byboere i kystbyer som Aarhus, Aalborg og Odense.
  • Ud over jagt på sølvmåge vil ministeren give jægerne lov til at skyde grågæs i august måned. Som det er nu, begynder jagten på grågæs først i september.
  • Bestanden af grågæs er siden midten af 1990'erne vokset med flere hundrede procent. De mange grågæs giver landbruget voksende problemer med markskader.
  • De nye jagttider vil være en del af en samlet revision af bekendtgørelsen om jagttider, som efter planen skal træde i kraft til sommer.
  • Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid. Det gælder blisgås, havlit, fløjlsand, agerhøne, fasanhøne, ringdue, tyrkerdue, husskade, krage, husmår og hare.
 Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.