I det fynske folks tjeneste

Stor kampagne mod hashmisbrug

I hele uge 40 kører skolerne i Odense en kampagne mod hashmisbrug.

Armbåndet viser, at eleven siger nej tak til stoffer

Samtlige 8. klasser får derfor udleveret en tips-kupon, hvor de svare sandt eller falskt til forskellige udsagn vedrørende hash.

Det er nemlig sådan, at mange unge har en overdreven opfattelse af jævnaldrenes forbrug af tobak, alkohol og illegale rusmidler, herunder også hash.

Stoffri zone

De unge får også mulighed for at underskrive en erklæring om at deres krop er stoffri zone og får så efterfølgende udleveret et armbånd, som viser at den unge tilhøre det store flertal der ikke tager stoffer.

Forældrene har også fået et brev med hjem vedrørende kampagnen, og med de forskellige dele af kampagnen, dannes der grobund for diskussioner i både skolen og hjemmet.   

En svær diskussion

- Jeg synes at det er et godt initiativ, som jeg forventer mig meget af. Med kampagnen gives der mulighed for en diskussion med sine børn, som man måske ellers ville have svært ved at tage hul på, siger rådmand Jane Jegind.

- Det er nemlig vigtigt, at vi på alle fronter sætter fokus på problem-stillingen. Kampagnen kan forhåbentlig virke som et dialogredskab i både skolen og hjemmet, siger Jane Jegind.