Stor vandsalamander spænder ben for nybygget motorsportsanlæg

Efter tre års byggeri stod Motorsport Center Fyn klar til åbning i marts i år. Nu - ni måneder senere - har planklagenævnet afgjort, at der alligevel ikke kan køres motorsport, fordi en fredet stor salamander lever i området.

I marts i år stod byggeriet af Motorsport Center Fyn færdigt næsten tre år efter, Odense Byråd gav tilladelse til byggeriet og godkendte den nye lokalplan.

Allerede dengang tilbage i 2007 klagede flere naboer over planerne om at etablere et motorsportsanlæg, og nu har Planklagenævnet vurderet -  ni måneder efter åbningen af anlægget - at den udarbejdede miljørapport og lokalplan ikke tager hensyn til påvirkningen og beskyttelsen af arten stor vandsalamader, der lever i området.

Odense Kommune har med andre ord ikke længere det nødvendige grundlag for at kunne tillade motorsportscentret.

Stor vandsalamander

De præcise konsekvenser af Planklagenævnets afgørelse, vil By- og Kulturforvaltningen drøfte med nævnet efter nytår.

- Det er en sag, som har været længe undervejs. Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud, fortæller Boie Skov Frederiksen, der er afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet, By- og Kulturforvaltningen, i en pressemeddelelse.

Salamander skal krydse baneanlæg

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet blandt andet:

"Planklagenævnet bemærker, at søen med det planlagte er omgivet på alle sider af kørebane, som passerer tæt på søens bredder. Desuden anlægges støjvolde rundt om baneanlægget, og derudover er der flere steder langs banen og støjvoldene etableret lodrette barrierer på strækninger, der er over 100 m lange.

Det er denne salamander af arten stor vandsalamander, der forhinder Fyens Motor Sport i at benytte banerne ved Kærby Mose.
Det er denne salamander af arten stor vandsalamander, der forhinder Fyens Motor Sport i at benytte banerne ved Kærby Mose.
Foto: Miljøstyrelsen

Der ses ikke at være oplagte passagemuligheder for padder. Nævnet bemærker desuden, at banens driftstider er fastsat til kl. 22.00 på fem af ugens syv dage. Driften vil derfor i perioder kunne fortsætte efter solnedgang og dermed i det tidsrum på døgnet, hvor (...) arten stor vandsalamander antages at være aktiv, og hvor den eventuelt har behov for at forcere baneanlægget."

Fyens Motor Sport har orienteret By- og Kulturforvaltningen om, at der i øjeblikket ikke køres på banerne ved Kærby Mose tæt på den nordlige motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen.