I det fynske folks tjeneste

Stormen Bodil får en med gravkoen på Vigelsø

December-stormen i 2013 ødelagde masser af natur på Vigelsø i Odense Fjord. Nu er Naturstyrelsen ved at flytte rundt på enorme mængder jord i stor naturgenopretning.

Foto: Vibeke Lindberg Birkelund

Dieselmotorer drøner i timevis og sender skyer af gråsort os ud over den lille ø. De tonstunge maskiner efterlader hjulspor så dybe som plovfurer i sandet, mens fuglene undrende følger det hele fra oven. For tonstunge stålkæmper er ikke hverdagssyn her i fuglereservatet på Vigelsø i Odense Fjord.

- Vi er uden for ynglesæsonen, så det kan ikke være anderledes. Det har jeg det fint med, siger Vibeke Lindberg Birkelund. Hun er civilingeniør i Naturstyrelsen og ansvarlig for et stykke nødvendigt naturgenopretning på Vigelsø.

- I december 2013 gennembrød stormen Bodil de gamle diger på Vigelsø. De havde siden slutningen af 1800-tallet beskyttet landbrugsjorden derovre. Men ved dige-gennembruddet blev 27 hektar strandenge oversvømmet. Og det fik ret hurtigt negativ betydning for fuglelivet. Det er derfor vi nu er ved at reetablere de tabte strandenge.

 

  Foto: Vibeke Lindberg Birkelund

 

Da digerne brød steg vandstanden på områder, hvor blandt andre klyder, havterner og hjejler havde perfekte forhold. Men det skulle hurtigt ændre sig.

- I 2014 var der stadig hjejler, der ynglede der. Antallet faldt i 2015 og i år har stort set ingen ynglet der. De skal jo lige finde ud af, at forholdene er blevet dårligere. Omvendt tror jeg også, at når vi er færdige med arbejdet, så vil fuglene hurtigt vende tilbage, spår Vibeke Lindberg Birkelund.

For en pris på mellem fire og fem millioner kroner genskaber en entreprenør de 27 hektar lavvandet strandenge, der er nødvendige for, at Vigelsø atter kan blive det fuglereservat, det har været siden Naturstyrelsen i slutningen af 1990 købte øen.

- Fremover skal vi ikke bruge penge på at vedligeholde digerne. Det har faktisk kostet en del over årene. Nu flyttet vi jord, der ligger højt, ned på de områder der blev oversvømmet. Og hvor jorden er blevet fjernet, skabes der nu strandenge. Faktisk er det fremtidssikret, så strandengene kan bestå når vandstanden i verdenshavene stiger.

Vibeke Lindberg Birkelund fortæller udførligt om naturprojektet, når hun i Fyn Live torsdag den 25. august viser rundt på Vigelsø.