I det fynske folks tjeneste

Studerende flygter fra Vollsmose

Lige nu bor 133 internationale studerende i Vollsmose. Nu vil flere af dem væk fra området, fordi de ikke føler sig trygge. Utrygheden forstærkes af, at en studine i august blev befamlet i en cykelkælder.

01:05

Torsdag aften er der indkaldt til et koordineringsmøde mellem SDU og Fyns Politi. De skal finde ud af, hvordan de sikrer de unge bedst muligt.

1 af 2

Syv flytter i september

De internationale studerende er en del af et forsøg, hvor Syddansk Universitet indkvarterer studerende fra andre EU-lande i Vollsmose.

- Det er nogle gode lejligheder, men lige nu er der en del utryghed foranlediget af en politianmeldt krænkelse, fortæller Rektor på SDU Jens Oddershede.

Forsøget er et samarbejde mellem universitetet og Odense Kommune.

- Det skulle skabe mangfoldighed i området - både socialt og kulturelt, siger Mehmet Ûmit Necef, der er Centerleder på Center for Mellemøststudier på SDU.

Ifølge TV2/Fyns oplysninger er det en spansk studine, der i august blev befamlet af flere gerningsmænd i en cykelkælder.

Flere af de studerende skulle også have fået stjålet punge og mobiltelefoner i en vaskekælder.

De episoder kombineret med de seneste ugers uro har foreløbig fået 7 af de studerende til at bekendtgøre, at de flytter fra området i løbet af indeværende måned.

Dialog mellem SDU og politiet

Torsdag aften mødes universitetets ledelse med Fyns politi for at finde en løsning på den spændte situation.

- Vi tager vores studerendes velbefindende meget højtideligt. Det har stor betydning, at de er trygge. Ikke mindst når vi skal rekruttere nye, internationale elever, siger rektor Jens Oddershede.