I det fynske folks tjeneste

Sundhedsprofessor på Syddansk Universitet

Mag.scient., ph.d. Helle Johannessen er udnævnt til professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Professoratet er det første indenfor humanistisk sundhedsforskning i Danmark.

Helle Johannesen ny professor

Siden 2001 har Helle Johannessen ledet og opbygget et forskeruddannelses-program i humanistisk sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

Programmet, der er det eneste af sin art i Danmark, har 27 tilknyttede ph.d.-studerende og har deltagelse fra flere parter, blandt andet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Odense Universitetshospital.

Siden 2005 har Helle Johannessen desuden været  forskningsleder i forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund på Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Både ph.d.-programmet og forskningsenheden danner ramme for forskere med forskellige faglige tilgange, men fælles for alle er, at de belyser patienter og andre aktørers handlinger i forhold til sundhed og sygdom  i en social og kulturel sammenhæng.