Sundhedsstyrelsen kritiserer fejlagtig kræftbehandling

Sundhedsstyrelsen kritiserer tre sygehusapoteker for fejlmedicinering. Alle regioner skal tjekke procedurer.

På tre sygehusapoteker i Region Syddanmark og Region Midtjylland er der systematisk sket alvorlige fejl, når kemomedicinen cabazitaxel er blevet blandet.

- Man burde have blandet medicinen rigtigt, fordi der ikke på noget tidspunkt i indlægssedlen har været en fejl, siger enhedschef Anne-Marie Vangsted til Ritzau.

- I forhold til Sundhedsstyrelsens vurdering har der ikke på noget tidspunkt været oplysninger om den professionelle færdigtilberedning, som har været urigtige og umuliggjort er korrekt færdigblanding.

- Det er til enhver tid sygehusapotekernes ansvar at sikre, at den færdigtilberedte medicin er i overensstemmelse med de indlægssedler, der ligger i pakken.

Selv om indlægssedlen bliver opdateret i oktober 2012, fortsatte sygehusapotekerne i Vejle, Aarhus og Odense med at blande medicinen forkert.

På Aarhus Universitetshospital blev medicinen taget i brug i januar 2012, men først 4. november bliver fejlen opdaget og rettet.

Fejlen har medført en fejlmedicinering af en række patienter med 16-20 procent for høj dosering af det aktive stof.

99 patienter ramt af prostatakræft er blevet fejlbehandlet med for høj dosis kemomedicin i Region Midtjylland og Syddanmark. Tre kan være døde af fejlbehandlingen.

Sundhedsstyrelsen har nu bedt regionerne sørge for, at alle sygehusapoteker tjekker deres procedurer og sikrer, at færdigblandingen af lægemidler er korrekt.

Ved fremtidige inspektioner af sygehusapotekerne vil Sundhedsstyrelsen være særligt opmærksomme på, om kravene bliver overholdt.

Direktør på Odense Universitetshospital, Henrik Willadsen erkender, at man ikke har været opmærksomme nok på dosisændringen.

- Vi kunne have opdaget det før, hvis vi havde været mere omhyggelige med at læse udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen, siger Henrik Willadsen.

- Derfor har vi ændret vores procedure, så vi kontrollerer den her type udmeldinger mere præcist, så den her type fejl ikke kan forekomme fremover, siger han.