I det fynske folks tjeneste

Sundhedstjek af Odenses unge

Hvor tit har du hovedpine? Har du røget hash? Det er nogle af spørgsmålene i en storstilet undersøgelse, som Odense Kommune i starten af det nye skoleår sætter i søen.

Forventer voksende engagement

Alle elever på 7.-9.-klassetrin på kommunens 38 folkeskoler skal deltage i undersøgelsen.
 Det er en undsersøgelse som skal være med til at afdække unges helbred, sundhedsvaner og trivsel.
- Jeg tror det her vil betyde, at de unge får et langt større engagement i forhold til deres egen sundhed, siger SFs Stina Willumsen, formand for Sundhedsudvalget.

Sundhed i undervisningen

Besvarelserne er anonyme og bliver sammenfattet for hvert enkelt klassetrin.
Herefter vil både klasselærerne og Den Kommunale Sundhedstjeneste kunne drage nytte af resultaterne.
Sundhedstjenesten kan målrettte nødvendige indsatser på udvalgte klassetrin. Samtidig vil klasselærerne have lettere ved at finde ud af, hvilke sundhedsrelaterede emner, der er vigtige at inddrage i undervisningen.

Ny sundhedspolitik

- Med undersøgelsen i hånden får vi en god vidensbank, og vi bliver i stand til at arbejde meget målrettet med sundhed både politisk og på den enkelte skole, siger rådmand Jane Jegind (V).
Udarbejdelserne af sundhedsprofilerne er en del af en sundhedspolitik, som skal udarbejdes for hele Odense Kommune