I det fynske folks tjeneste

Svage borgere risikerer sparekniven

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense skal på tirsdag drøfte de massive besparelser, som blev varslet i midten af maj.

Den alkoholfrie Café Paraplyen i Nørregade i Odense centrum er lagt på skærebrættet og risikerer at få med sparekniven.

En ugentlig lukkedag i Borgerservice, besparelser på væresteder for socialt udsatte, reducerede åbningstider på den alkoholfrie Café Paraplyen, længere ventetid på at komme i behandling på Center For Seksuelt Misbrugte og nedskæringer på det offentlige løntilskud til borgere, som har brug for at få foden indenfor hos en arbejdsgiver. 

Det er blot nogle af de konkrete forslag, som politikerne skal forholde sig til efter, at det i midten af maj kom frem, at der skal skæres dybt i budgetterne i Beskæftigeles- og Socialforvaltningen i Odense.

Forvaltningen har netop offentliggjort sparekataloget, som kommer på dagsordenen, når politikerne i næste uge mødes i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Det er allerede meldt ud, at spareplanen vil betyde fyringer af mere end 30 medarbejdere i forvaltningen.

De økonomiske udfordringer anslås i år til i alt 47 millioner kroner, dog med et faldende beløb de kommende år. I 2019 forventes ubalancen at være på 26 millioner kroner.

Årsagen til sparerunden er ifølge forvaltningen til dels gammel gæld fra seneste regnskabsår og ikke mindst udefra kommende udgifter til flere flygtninge, flere ungesager og ekstra udgifter til lægeerklæringer.
 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune skal levere en generel besparelse på 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018, der skyldes, at byrådet har besluttet, at alle udvalg skal finde midler til at leve op til regeringens omprioriteringsbidrag.

Kommunens spareplan skal dække et merforbrug på estimeret 47 millioner kroner i 2016 på det samlede forvaltningsområde.