Tabletter og ny togstation: Novo har mega-planer i Odense de næste ti år

Der er langt mere på tegnebrættet hos Novo Nordisk i Tietgenbyen end hidtil antaget.

Mens fokus har været på, at der skal etableres pakkefaciliteter og produceres penne i plastik, så fremgår det også af Novo's miljøgodkendelse, at der kan produceres tabletter på faciliteterne i Tietgen Nord. 

Planerne rækker 11 år frem og beskriver blandt andet en produktion af tabletter, hvor arbejdet skal foregå i Odense. Hvad tabletterne helt præcist indeholder fremgår ikke. 

Men det er værd at bemærke, at flere medicinalgiganter herunder Novo arbejder på at producere fedmemedicin i tabletformat.

Området i Tietgen Nord vil, hvis udviklingsplanerne foldes helt ud, være underlagt byggeri i årene 2024 til og med 2035 i følge planerne.

Således ser udvidelses-planen ud.
Således ser udvidelses-planen ud.
Foto: Screenshot

Nogle tusinde arbejdspladser

I første omgang er det dog ikke tabletter, der gøres klar til. Ifølge miljøgodkendelsen, viser projektet, at den første fabrik forventes i drift i 2026. 

Den skal producere emballage til Novo Nordisk' præparater. Hvilke, der konkret er tale om, vides ikke. 

Om tidsplanen med drift i 2026 er til troende vides dog ikke endeligt, da Novo Nordisk endnu ikke har gennemgået den interne godkendelsesproces af dets byggeplaner, lyder det i en skriftlig udtalelse. 

- Vi afventer stadig resultatet af vores interne godkendelsesproces, før vi kan træffe den endelige beslutning sidst på året, hedder det i en kommentar fra Novo Nordisk.

Ud over emballagefabrikken arbejder Novo Nordisk med et fuldt udbygget scenarie, der rækker frem til 2035.

I det scenarie vil Novo starte produktion og samling af insulinpenne fra 2030.

Fremstilling af piller kan være en realitet fra 2035, og det samme gælder andre montagefunktioner, laboratorie-, lager eller pilotprojekter.

Odense Kommune er lige nu i gang med at undersøge, hvordan infrastrukturen omkring den kommende fabrik i fremtiden kan blive optimeret. 

3000 biler

Der findes ikke noget tal på, hvor mange medarbejdere Novo Nordisk kommer til at skulle ansætte, når fabrikken er i drift, men det skønnes i miljøvurderingen af området, at op mod 3000 biler dagligt skulle til og fra Novo Nordisk med det fuldt udbyggede scenarie. 

Peter Rahbæk Juel, der er borgmester I Odense Kommune, siger til TV 2 Fyn, at der forventes nogle tusinde arbejdspladser i fremtiden, sådan som Novo tidligere har været åbne omkring. Nærmere kan borgmesteren ikke komme et antal. 

Han fortæller dog, at der lige nu arbejdes på en ny togstation i området. 

- Vi arbejder på et nyt jernbanestop, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik mere lokalbanedrift og fik lavet en ny station ved Tietgenbyen, der kan ligge lige, hvor Novo Nordisk skal ligge, siger han. 

Hvad med Langeskov?

Ifølge en aktindsigt til TV2 Fyn i korrespondancen mellem Novo og Odense Kommune oplyser konsulentfirmaet Artelia, at det formentlig vil give mere mening, at have et DSB-stop i Tietgenbyen end i Langeskov.

- Langt størstedelen af medarbejderne vil på sigt bosætte sig i Odense, men der forventes også en del medarbejdere, der pendler over lidt længere afstande. Her er de to buslinjer, der tilsluttes henholdsvis. Odense Banegård og letbanen gode tilbud, men optimalt kan der overvejes muligheden for et stop på fjerntogbanen, der passerer umiddelbart nord for sitet. Der kan være tale om et trinbræt, der alene betjenes i forbindelse med de store skiftetidspunkter for de ansatte, men det vil være en markant forbedring for tilgængeligheden for de trafikanter, der rejser med fjerntog eller regionaltog, og ellers vil skulle skifte i Odense. Det er uvist om antallet af af- og påstigere kan retfærdiggøre et stop, men til sammenligning kan antallet af medarbejdere forventes at være langt større end antallet af påstigere på Langeskov, hedder det.

I høringsfasen for Novo-projektet foreslog flere borgere, at letbanen forlænges fra Bilka til Tietgenbyen.

Det spørgsmål har Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ikke ønsket at forholde sig til.

Oversigt

    Oversigt