I det fynske folks tjeneste

TBT-byggegrunde udbydes til salg

Fredag er sidste frist for at afgive bud på de 14 første byggegrunde på Thomas B. Thriges Gade.

Fredag den 20. september er sidste frist for at byde på de 14 første byggefelter på Thomas B. Thriges Gade i Odense.

Fredag den 20. september er sidste frist for at byde på de 14 byggefelter, der alle ligger i den nordlige del af projektområdet.

Byggefelterne er inddelt i 7 puljer og interesserede købere kan afgive bud på en eller flere af puljerne.

For at opnå retten til at bygge i området, skal investoren opfylde en række betingelser. Hver tredje måned skal udbudstageren fremlægge dokumentation for, at arbejdet med at udvikle det kommende byggeprojekt skrider planmæssigt frem.

Investor skal blandt andet sørge for, at arkitekttegninger, ingeniør-tegninger og økonomien i byggeprojekterne løbende udvikles, så man kan gå i gang med at bygge, lige så snart grundene er klar til det.

De færdige projekter skal blandt andet følge den overordnede helhedsplan for bygninger og byrum i den nye bydel, som Odense Byråd har godkendt i juni 2013.

Fordele ved tidligt udbud

Denne udbudsform giver både investor, Odense Kommune og partnerskabet bag Fra Gade til By, muligheden for sammen at udvikle de helt rigtige byggeprojekter, så det nye byrum lever op til de visioner, som er beskrevet i Team Entasis vinderprojekt for området.

Samtidig gøres byggeprocessen smidigere, fordi byggeprojektet ligger færdigt og klar den dag grunden er klar til at blive bygget på.

Fristen for at afgive bud er fredag den 20. september 2013. Derefter vil hvert enkelt bud blive vurderet.

De mest attraktive tilbudsgivere vil få retten til at udvikle et byggeprojekt i samarbejde med Fra Gade til By, Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning og projektets rådgivende arkitektfirma Entasis.

Hvilke investorer, der vinder udbuddet, offentliggøres i slutningen af oktober 2013.

Se udbudsmateriale om helhedsplanen her