TBT: Hjerneforsker skal overbevise odenseanerne

Odense Kommune inddrager nu det tunge skyts i kampen om vinde odenseanernes opbakning til byomdannelsen omkring Thomas B. Thriges Gade. En adfærdsforsker og en hjerneforsker skal skabe stolthed hos odenseanerne.

Med blandt andet letbane, Nyt OUH og byomdannelser vil Odense de kommende år ændre sig voldsomt fysisk. Men samtidig skal odenseanerne forandre sig mentalt. Odense Kommune vil nu afsætte en million kroner til at gøre odenseanerne stolte af deres by.

By- og Kulturforvaltningen har derfor afsat en million kroner til ekstra kommunikation, som blandt andet skal bruges til et konsulentteam bestående af en adfærdsforsker, en hjerneforsker og en analytiker.

Teamet skal arbejde med såkaldt "nudging", der handler om at skubbe mennesker i en særlig retning og få dem til at træffe nogle særlige beslutninger uden at fratage dem friheden til at vælge.

I følge oplægget fra forvaltningen vil hjerneforskeren blandt andet skulle arbejde direkte omkring Thomas B. Thriges Gade, og gennem interviews med blandt andet bilister skal han opfange tiltag og initiativer der arbejder mod TBT-omlægningen og forsøge at komme med ændringsforslag.

Udover konsulentteamet vil kommunen også bruge penge på en SMS-trafikvarslingsordning, postkort hos forretningerne og en storstilet informationskampagne rettet mod byens store virksomheder.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal tage stilling til den nye informationskampagne på tirsdag.