TDC og Odense Kommune indgår forlig

TDC og Odense Kommune har indgået forlig. TDC betaler 3,5 millioner kroner til Odense Kommune, selvom Odense forlangte 9,5 millioner.

Beløbet

Odense Kommune indgår forlig med TDC, selvom beløbet kun er knap en tredjedel af det oprindelige krav.

- Forliget er den mest økonomisk forsvarlige måde at afslutte sagen på for Odense Kommune, fortæller Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen og fortsætter:

- Alternativet var en dyr og langvarig retssag, og det ville være uhensigtsmæssigt både økonomisk og i forholdet til en strategisk samarbejdspartner som TDC.

Med forliget afsluttes alle forhandlinger om de hidtidige aftalte kontraktforhold mellem parterne for perioden 19. februar 2007 til 31. december 2013, dermed bortfalder også Odense Kommunes fremsendte krav på 9,5 millioner kroner fra 16. maj 2014.

Sagen

Det var i forbindelse med afsløringen af borgmester Anker Boyes telefon- og dataregning på 250.000 kroner fra en ferie i Tyrkiet, at Odense Kommune fortalte om den kamp, de havde med telegiganten.

Uenighederne handlede om et stort pengebeløb for telefoni og data fra 2007 til 2013, hvor den samlede udgift kom op i størrelsesordenen 245 millioner kroner.

Uenighederne

Uenighederne mellem Odense Kommune og TDC har blandt andet omhandlet kontraktforhold omkring serviceydelser, telefoni og data, men flere af punkterne er rent juridisk forældede, og for andre punkter er der tale om fortolkningsspørgsmål af kontraktmæssige forhold.

Da der samtidig er tale om meget komplekse spørgsmål, og da det vurderes, at det vil være meget tidskrævende at afklare forholdene fuldt ud, har parterne altså valgt at indgå et forlig.

- Vi har været uenige i fortolkningsspørgsmål af nogle kontrakter, men vi er tilfredse med, at vi nu har fundet en afklaring med Odense Kommune, som er en vigtig samarbejdspartner for TDC, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, siger vicedirektør Kathrine Forsberg, TDC.