Team skal reducere medicinforbrug i Psykiatrien

Rådgivningsteam skal være med til at reducere medicinforbrug i Psykiatrien.

Region Syddanmark har fået 7,5 millioner kroner til at etablere et regionalt tværfagligt team i regi af Telepsykiatrisk Center i Odense.

Teamet skal være med til at sikre korrekt brug af medicin i den psykiatriske behandling, og være med til at nedskære uhensigtsmæssig brug af flere præparater på samme tid.

Personer med psykiske lidelser får ofte med flere forskellige typer medicin, der kan give en række utilsigtede bivirkninger og i værste fald føre til højere dødelighed.

Derfor er det vigtigt at sikre, at patienten får den rigtige medicin i den rette dosering.

- Etableringen af det tværfaglige rådgivningsteam gør, at flere fagpersoner ser problematikken fra flere vinkler. Under medicingennemgangen kan de blive opmærksom på sammensætning og virkning, og måske kan de hjælpe patienten til at trappe ned på forbruget eller måske helt trappe ud af medicinen. Helt afgørende bliver det at få patienten involveret i behandlingen, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt, der skal hjælpe alle fem regioner med at reducere medicinforbruget.

Sundhedsministeriet har i den forbindelse uddelt i alt 35 millioner kroner.