Thomas B. Thriges naboer har fået post

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense er i fuld gang - og lige før anden etape går i gang har projektets 2000 naboer fået brev.

Odense Kommune har mandag udsendt 2000 breve til gadens nærmeste naboer med informationer om, hvad der kommer til at ske, og hvilke gener naboerne kan forvente, når arbejdet går i gang.

Anden etape af projektet forventes at begynde først i det nye år, og starter op på Fisketorvet, Albani Torv og Vilhelm Werners Plads.

Fakta

- Fra 2013 til 2020 omdannes den firsporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense.

- Frem mod 2016 bygger Fra Gade til By den nordlige del på ca. 10.000 m2 af en i alt 28.500 m2 store p-kælder med plads til ca. 1100 biler. Den nordlige del af p-kælderen får plads til ca. 500 biler.

- I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

- Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgivere for projektet.

- Projektets samlede økonomi er på 972 millioner kroner., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 millioner kroner. Det resterende beløb på 462 millioner kroner finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.