Tilbud til gravide: Kvit smøgerne og få 1.000 kroner

Gravide rygere i Odense Kommune og deres partnere kan i fremtiden blive belønnet med op mod 1.000 kroner, hvis de kvitter cigaretterne.

Hvis gravide stopper med at ryge, vil de blive belønnet med 1.000 kroner. Det samme vil deres partner, hvis vedkommende også smider cigaretterne.

Det mener Sundhedsstyrelsen, der anbefaler landets kommuner at tilbyde økonomisk belønning til gravide rygere.

Sundhedsudvalget i Odense Kommunes skal den 14. marts diskutere, om kommunens gravide skal have penge som incitament for at lade cigaretterne blive i pakken.

- Jeg er ret åben for at høre, hvad udvalget mener om det her. Hvis vi skal videre med det her, skal vi have præciseret nogle ting, siger udvalgsformand Kasper Ejlertsen (S) til TV 2/Fyn.  

Han understreger, at kommunen er ambitiøs, når det gælder rygestop. Der skal dog følges op og undersøges nærmere, før han vil lægge sig fast på, om det konkrete forslag er en god idé. 

Belønnes med gavekort

Det forventes, at omkring 30 og 50 gravide i Odense vil tage imod tilbuddet.

Vælger Sundhedsudvalgets medlemmer at bakke op om forslaget, vil belønningen til de gravide og deres partnere udbetales i form af gavekort fordelt over et halvt år, fra rygestoppet er påbegyndt.

Det skal ifølge forskningen sikre, at rygestoppet fastholdes.

Se tv-indslaget om tilbuddet til gravide om at kvitte cigaretterne.

Sundhedsudvalgets næsformand, Mathilda Printzlau-Paulsen (Ø), er ligesom formanden åben for at drøfte mulighederne med belønning.

- Jeg synes, det er samfundets opgave at bakke op om rygestop, og der er bare nogle grupper, der har sværere ved det end andre. Jeg er ikke som sådan negativt stillet over for belønning. Jeg synes belønning er bedre end sanktioner, men jeg synes, vi bør fokusere på den lange bane i stedet for den korte, siger hun.

Mathilda Printzlau-Paulsen håber blandt andet, at udvalget kan finde penge til rygestop-jordemødre, der kan følge gravide rygere gennem hele graviditetn.

Maksimalt vil kommunen komme til at bruge 1.000 kroner per person, hvis belønningen vælges.

Fakta om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke

Samfundet vinder på rygestop

Statens Institut for Folkesundhed, SIF, har i 2018 undersøgt eksisterende forskning for brug af belønning i forbindelse med rygestop. 

SIF konkluderer, at belønningen har en positiv effekt på rygestoppet.

Derudover vil der være en positiv samfundsøkonomisk gevinst forbundet med rygestop hos gravide, da rygning i graviditeten ifølge Sundhedsstyrelsen øger risikoen for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og fosterdød, og barnet vil på længere sigt have større risiko for at udvikle luftvejsproblemer, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og fedme, der belaster samfundet. 

I Sundhedsudvalgets dagsorden står der blandt andet, at "studier viser, at rygestopforløb til gravide, der inkluderer økonomisk belønning, er de mest effektive blandt gravide, der ønsker at stoppe med at ryge".

Tilbuddet om belønning af rygestop kan finansieres inden for Odense Kommunes nuværende budget. Det vil dermed ikke få økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis der er opbakning til forslaget. 

Enhedslistens Mathilda Printzlau-Paulsen, næstformand i Sundhedsudvalget, foreslår, at man indfører rygestop-jordemødre, der kan hjælpe gravide rygere gennem hele graviditeten. Men hun er ikke afvisende over for økonomisk belønning for rygestop.