Tilbud til haveejere: Få 25.000 kroner og styr på dit regnvand

Haveejere i Skibhus i Odense kan få cirka 25.000 kroner, hvis de afkobler deres tagbrønd fra kloakken.

Bor du i Skibhuskvarteret eller et andet sted i Odense med fælles kloak, kan du få 25.000 kroner, hvis du lader regnvandet løbe ud i din have i stedet for kloakken.

Vandcenter Syd tilbyder flere end 220 hussejere på Bøgebjergvej, Thorkildsgade, Baumgartensvej, Hørdumsgade, Piosgade, Helsingborggade og Skibhusvej et engangsbeløb på cirka 25.000 kroner for at sørge for, at de såkaldte tagbrønde, der samler regnvandet fra husenes tage, fremover ikke oversvømmer kvarterets kloakker og dermed kældre.

De 25.000 kroner kan bruges til at få anlagt en regnvandshave, men mindre kan også gøre det, forsikrer Martin Westerboe Sørensen.
Fotograf: Ole Holbech

- Hovedparten af det regnvand, der havner i kloakken, og som sætter dem under pres, kommer fra private tagflader og indkørsler. Derfor vil vi gerne have, at flere borgere kobler deres tagbrønde fra, forklarer Martin Westerboe Sørensen, der er projektleder ved Vandcenter Syd.

Tilbuddet gælder også husejere uden for Skibhuskvarteret, hvis der er fælleskloak i deres område.

Nem løsning

Kvarterets kloaksystem er gammelt, og kan ikke længere følge med de store mængder nedbør, der falder og vil falde de kommende år. Derfor har Vandcenter Syd igangsat projektet Klimaklar Skibhus, fordi kvarteret er særligt udsat for vand i kældrene.

Kloaksystemet i kvarteret er gammelt, og kan ikke længere følge med de store mængder nedbør, der falder.
Fotograf: Ole Holbech

Ifølge Martin Westerboe Sørensen kan de private haveejere nemt klimasikre deres grund og få fingrene i belønningen på 25.000 kroner.

- Der er mange muligheder for at udforme det. Der skal egentlig bare være en lavning, hvor regnvandet kan stå, når der er kommet en skylle og så stille og roligt sive ned i grundvandet i stedet for at overbelaste kloakkerne, fortæller han. 

Regn i kælderen siden '95

Det er blevet Martin Westerboe Sørensens opgave at sikre, at husejerne kan gå tørskoede rundt i deres kældre, og det er ikke kun haveejernes bidrag, der skal holde vandet ude af husenes nederste etage.

Samtidig anlægger Vandcenter Syd såkaldte regnbede langs vejene. Princippet er det samme som i haverne - regnvandet skal sive ned i jorden og grundvandet i stedet for at overbelaste kloakkerne.

Langs villavejene bliver de gamle vejriste erstattet af regnbede, hvor vandet kan sive ned i grundvandet i stedet.
Fotograf: Ole Holbech

Anlægsarbejdet er i gang, og allerede nu kan beboer Lars Geisler se en mærkbar forandring. Han behøver ikke længere have gummistøvler på i kælderen.

- Jeg har boet her siden 1995, og jeg vil tro, at vi har haft vand i kælderen omkring ti gange. Vi oplevede sidste år, hvor det virkelig regnede, og hvor vi tidligere ville have fået vand i kælderen, at der ikke kom noget. Så jeg er helt sikker på, det har hjulpet, siger han.

De 25.000 kroner, der gives til haveejerne, finansieres ved at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, der i sin tid er blevet betalt for at koble sig til det kommunale kloaksystem.

Både beboere og bier er glade for de nye regnbede og -haver i Skibhus.
Fotograf: Ole Holbech