I det fynske folks tjeneste

Tilfredshed med BorgerService i Odense

Mere end otte ud af ti besøgende i BorgerServiceCenter i Odense er tilfredse eller meget tilfredse, viser undersøgelse.

Fine karakterer til BorgerService i Odense

A&B Analyse gennemførte en undersøgelse i uge 16 og 17, hvor 276 borgere besvarede spørgernes spørgsmål.

Kun otte svarede at de var utilfredse eller meget utilfredse.

Resten var glade for BorgerServiceCenter i Skulkenborg. Både hvad angår de fysiske rammer, åbningstiderne og personalet.

Mere end halvdelen af de spurgte svarede, at de havde haft en ventetid på mindre end 10 minutter, mens 10% svarede at de slet ingen ventetid havde haft.