Toplæge sendt hjem på ubestemt tid: Nu frygter kollegerne for kvaliteten i kræftbehandlingen

Den faglige kvalitet på Radiologisk Afdeling på OUH er faldet, siden en højt specialiseret læge blev fritaget for tjeneste efter en sag om dårligt arbejdsmiljø sidste år. Det fremgår af et bekymringsbrev fra kirurger på OUH. Afdelingsledelsen fortryder dog ikke fjernelse af overlægen.

Røntgenbilleder, der fejlvurderes, og kræftpatienter, der ikke får den optimale behandling. 

Vigtige og højt specialiserede opgaver på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) bliver udført dårligere end før. Og det påvirker behandlingen af kræftpatienter.

Sådan lyder det både fra medarbejdere på afdelingen og fra kirurger, der samarbejder tæt med den radiologiske afdeling om udredning og behandling af kræftpatienter fra hele Region Syddanmark.

”Vi er bekymret for, at det oplevede fald i kvalitet vil medføre øget risiko for fejlbehandling og forsinkelse af kræftpatienternes forløb", står der i et bekymringsbrev fra kirurger på Afdeling A, Kirurgisk Afdeling, til ledelsen på Radiologisk Afdeling.  

Bekymringen for kræftbehandlingen kommer i kølvandet på en sag om dårligt psykisk arbejdsmiljø med  krænkende opførsel, forskelsbehandling og ubehagelige drillerier på Radiologisk Afdeling på OUH. 

Udfaldet af sagen blev, at en af landets dygtigste røntgenlæger - i september 2022 blev sendt hjem på ubestemt tid. 

I dag går den erfarne overlæge hjemme på syvende måned med fuld løn og uden udsigt til at vende tilbage til OUH - og det med den konsekvens, at en række højt specialiserede opgaver og behandlinger på Radiologisk Afdeling ikke kan udføres som før.

TV 2 Fyn har kontaktet den hjemsendte overlæge, som ikke på nuværende tidspunkt ønsker at stille op til et interview. 

Ved du noget?

Bekymringsbrev: Fejlbedømmelser og manglende stillingtagen 

I bekymringsbrevet, der er fra slutningen af januar 2023 - altså fire måneder efter hjemsendelsen af overlægen - beskriver kirurger på Afdeling A, hvordan den faglige kvalitet er faldet på Radiologisk Afdeling. 

Ikke mindst på de såkaldte konferencer, "som har afgørende betydning for valget af videre udredning og i sidste ende behandling af kræft patienterne”, som der står i brevet.   

Især når det gælder morgenkonferencerne har kirurgerne ”den seneste tid oplevet et fald i kvaliteten” og ”tiltagende eksempler på fejlbedømmelser og manglende stillingtagen til billederne til konferencen”. 

Som årsag angiver kirurgerne den ændrede bemanding på Radiologisk Afdeling.

”Hvor der tidligere var fast deltagelse af en erfaren abdominal radiologisk overlæge er det ofte yngre kræfter, der varetager funktionen”, står der i brevet.

Kirurgerne peger også på, at der ikke længere er samme "hurtige mulighed for aflastning af galdeveje ved komplekse patienter eller kirurgiske komplikationer".    

Kirurger og kolleger er bekymrede

Ledende overlæge på afdeling A Claus Vinther, som er chef for den gruppe af læger, der har skrevet bekymringsbrevet, ønsker ikke at uddybe bekymringen i et interview med TV 2 Fyn, men skriver blandt andet i et svar:

"Vi har fra Kirurgisk Afdeling gjort opmærksom på et behov for bedre konferencer sammen med radiologerne, og det har vi ønsket at løse internt. Jeg synes kun, at det er ordentligt at hejse et flag, hvis der på nogen måde opstår tvivl om, hvorvidt vi gør det rigtige for patienten", skriver Claus Vinther. 

Kirurgerne er ikke de eneste medarbejdere på OUH, som advarer og er bekymret for, at den faldende faglige kvalitet på Radiologisk Afdeling går ud over patienterne.  

TV 2 Fyn har talt med ansatte på selve Radiologisk Afdeling, som fortæller, at uerfarne læger i dag udfører undersøgelser, som tidligere blev udført af den højt specialiserede overlæge. 

Ingen af de ansatte ønsker at stå frem med navn, fordi de frygter, at det kan få konsekvenser for deres ansættelsesforhold på afdelingen. TV 2 Fyn kender de ansattes identitet.  

- Jeg oplever dagligt kollegaer, der udfører meget komplicerede indgreb på vores kræftpatienter, som de ikke er oplært i, fordi vi simpelthen ikke har de fornødne kompetencer til stede i afdelingen længere, siger en medarbejder. 

En anden medarbejder på  Radiologisk Afdeling fortæller om patienter, der henvises til forkerte undersøgelser eller mislykkede vævsprøvetagninger. Begge dele forsinker patienternes eventuelle kræftbehandling. 

Muligheden for at tilbyde en skånsom behandling til patienter med kræftmetastaser i leveren er angiveligt også blevet begrænset, efter at den radiologiske overlæge ikke længere er i arbejde. 

- Vi har patienter, som ikke længere kan få udført varmebehandling af deres leverkræft med nål gennem huden. De må i stedet på operationsbordet, hvilket er langt mere belastende for patienten, hvis det da overhovedet er muligt, fortæller en medarbejder. 

Og en tredje ansat tilføjer:   

- Det belaster både patienten og sundhedsvæsnet i form af flere indlæggelsdage. Vi taler altid om "patienten først". Men det er gælder desværre ikke i den her sag, lyder det. 

Fakta om Radiologisk afdeling og arbejdsmiljøsagen

Afdelingsledelse afviser: Behandling er ikke blevet dårligere 

Cheflæge på Radiologisk Afdeling Ib Jensen afviser, at kræftpatienter i dag får dårlige behandlinger som en konsekvens af arbejdsmiljøsagen og den fjernede radiologiske overlæge. 

- Vi har gennemgået konkrete kræftpatientforløb, som ligger inde under pågældende overlæges hovedområder. Ingen har fået forlænget deres ventetid, udover hvad den maksimalt må være, siger Ib Jensen. 

Han afviser ligeledes, at uerfarne læger udfører komplicerede indgreb, som de ikke er oplært tilstrækkelig i.

- De læger, som udfører højt specialiseret arbejde, er uddannet til det og har kompetencerne, fastslår Ib Jensen. 

Så, det er ikke korrekt, hvad medarbejdere fortæller til TV 2 Fyn ? 

- Nej, det kan jeg overhovedet ikke genkende.

Medarbejderne fortæller også, at afdelingen ikke længere udfører nær så mange  varmebehandlinger af leverkræft med nål gennem huden. En behandling, der er langt mere skånsom for kræftpatienten sammenlignet med en operation. Er det ikke en forringelse  af OUH's kræftbehandlingstilbud?  

- Det mener jeg ikke, man kan sige, så længe der er et alternativ til den radiologiske behandling. I langt de fleste tilfælde vil vi kunne tilbyde den behandling gennem huden, takket været en anden overlæge, som nu er tilknyttet afdelingen, og som har mange af de samme kompetencer, som den overlæge, der nu er stoppet, siger Ib Jensen.

Det omtalte bekymringsbrev fra samarbejdspartnerne på Kirurgisk Afdeling har ifølge Ib Jensen nu medført en række møder og løsninger, som skal forbedre de kritiserede billedekonferencer.  

- Der har været situationer, hvor speciallæger ikke havde den faglige tyngde til at træffe de store beslutninger. De er nu sikret bedre tid til forberedelse, forklarer Ib Jensen. 

 Betyder det, at de faglige kompetencer nu er på det niveau, I ønsker? 

- Det kan selvfølgelig mærkes, når en så fagligt kompetent person (den hjemsendte radiologiske overlæge, red.) ikke længere er i afdelingen, det er der ingen tvivl om. Men vi er i gang med at klæde de unge speciallæger på til at løse opgaverne, siger Ib Jensen.

Stolt af beslutningen om at fjerne overlæge 

Medarbejderne på Radiologisk Afdeling, som TV 2 Fyn har talt med, og som ønsker at optræde anonymt, mener, at situationen med faldende faglig kvalitet på afdelingen kunne være undgået, hvis ledelsen på Radiologisk Afdeling havde håndteret arbejdsmiljøsagen i sommeren 2022 anderledes. 

- Måske en dialog med de implicerede parter eller medarbejderne på gulvet havde været på sin plads - i stedet for en panikhandling uden tanke på, hvilke konsekvenser det kunne få for vores patienter, lyder det fra den ansatte. 

Men afdelingens cheflæge Ib Jensen føler sig helt overbevist om, at man valgte den rigtige løsning: 

- Jeg er stolt af, at vi har haft modet til at være konsekvente. Og jeg tænker faktisk, at det er vigtigt, at at man i sundhedsvæsnet gør op med med tidligere tiders kultur. Vi finder os ikke i krænkende handlinger på OUH, siger Ib Jensen.  

Men hvad tænker du om at, et par kilometer herfra går en højt kvalificeret medarbejder rundt, uden at vedkommendes kompetencer bliver brugt?

- Det er jo en personalesag, som jeg ikke kan gå ind i. Jeg ville da ønske, at jeg havde de kompetencer på afdelingen stadigvæk. Men det er ikke nok at være faglig kompetent. Man skal også følge de spilleregler, der er for adfærd på arbejdspladsen.

Hvor den tjenestefritagede overlæge fremover skal arbejde og gøre brug af sine kompetencer, er ikke afklaret. 

Men på Radiologisk Afdeling bliver det ikke. Skiltet på hans dør er fjernet. 

Den erfarne radiologiske overlæge blev fritaget for tjeneste, efter han i juni kom i Arbejdstilsynets søgelys. I forbindelse med et tilsynsbesøg blev der foretaget 19 anonyme medarbejderinterviews. 

Udtalelser fra nogle af medarbejdere viste, at tre overlæger opførte sig krænkende og talte i grove vendinger til andre ansatte.

Det medførte et påbud fra Arbejdstilsynet til Radiologisk Afdeling.