Trængte biblioteker får ingen hjælp fra KL

KL vil ikke være med til at ensrette forholdene for lånere på landets biblioteker.

Der er ingen hjælp at hente hos Kommunernes Landsforening (KL) for biblioteker, der taber penge ved at tilbyde en bedre service til lånerne.

Erfaringer viser, at bibliotekerne mister penge, hvis de hjælper borgerne til at huske på at aflevere bøger til tiden, men ifølge formand for KL?s kulturudvalg Henrik Larsen (R) er det en sag mellem det enkelte biblioteksvæsen og kommunen.

- Når bibliotekerne opfordrer kommunerne til at overtage bødeindtægterne og i stedet give dem et bedre budgetgrundlag, er det jo bare udtryk for, at de vil have flere penge, siger formand for KL?s kulturudvalg Henrik Larsen (R).

- Jeg er tilhænger af idéen om en sms- eller e-mail-ordning, der hjælper borgerne til at huske at aflevere, men diskussionen om, hvem der skal betale regningen må ligge i den enkelte kommune.

Henrik Larsen peger på, at behovet for påmindelser ikke nødvendigvis er lige stort i hele landet.

- Ensretning er ikke altid lykken. Hvis det nu kun er en halv procent af lånerne i Tønder, der ikke afleverer til tiden, så er det måske ikke nødvendigt med en sms-ordning dér. Så problemerne må ordnes decentralt, siger han.

Biblioteksvæsnet i Odense Kommune er blandt dem, der har fravalgt at varsko lånerne før afleveringsdatoen, fordi denne service ville koste bibliotekerne en halv million kroner.

Ifølge kommunikationschef Kent Skov i Odense Kommunes Biblioteker er det penge, som kun kan findes ved at skære ned på indkøbet af nyt materiale eller ved at fyre personale.