Tre bud på at gøre gade til by i Odense

Tre bud var indløbet, da fristen for at søge om tilladelse til at byde (såkaldt prækvalifikation) på omdannelse af den sidste del Thomas B. Thriges Gade udløb mandag

De tre bud skal nu granskes af projektsekretariatet i Fra Gade til By for at sikre, at de lever op til kravene.

Dernæst bliver de projekter udvalgt, der får mulighed for at udvikle et konkret byggeprojekt. Vinderne ventes at blive offentliggjort først i det nye år.

Det drejer sig om i alt 26.000 kvadratmeter etageareal i den sydlige del af projektet i området omkring Odense Rådhus, Domkirken og Gågaderne.

I samme ombæring besluttede Fra Gade til By at sende udbud om et hotelbyggeri i den nordlige del af projektet.

Der var kun kommet en ansøgning om prækvalifiaktion, da fristen udløb mandag.

De udvalgte vil senere blive vurderet for deres økonomiske og tekniske kapacitet og skal efterfølgende konkurrere på pris, projektets kvalitet og arkitektur samt organisering, proces og tidsplan.