I det fynske folks tjeneste

Trods rekordår: Antallet af havørneunger falder på Fyn

Rekordmange havørneunger kom på vingerne i Danmark i år. Men på Fyn er antallet faldet, og det kan ifølge formand for Dansk Ornitologisk Forening Fyn skyldes, at området er mættet.

00:43

Danmarks natur har nu fostret flere end 1.000 havørneunger på to årtier. I 1992 oprettede man Projekt Ørn for at få rovfuglene tilbage til Danmark, og i 1996 vendte havørnen tilbage for at yngle. Video: Flemming Ellegaard

Vandfuglene på Davinde Sø holder sig på kilometerlang afstand, når en havørn svæver over området.

De er klar over, at ørnen er en fremragende jæger, som ved lige præcis, hvornår den skal angribe. Til gengæld orker de ikke så meget som at lette fra vandet, når ørnens unger forsøger at gøre den kunsten efter.

- Så fuglene kan se forskel, og de er fuldstændig ligeglad med de fumletumler, siger Henrik Kalckar Hansen, der er naturvejleder i Tarup-Davinde og formand for Dansk Ornitologisk Forening Fyn.

Læs også Rekordmange havørneunger fløjet fra reden i år

I år er rekordmange havfugleunger blevet flyvefærdige. På landsplan har i alt 130 unger fløjet fra 80 reder, og det er det højeste antal på én sæson, siden nordens største rovfugl kom tilbage til Danmark i 1996. 

Anderledes ser det ud på Fyn. Her er kun 26 havørneunger fløjet fra 17 forskellige reder, mens 10 har været tomme.

- Det er formentlig et spørgsmål om, at vi på Fyn er ved at nå det maksimale antal for området. Så begynder ørnene at forstyrre hinanden, og ynglesuccessen bliver knap så stor, forklarer Henrik Kalckar Hansen.

Fyn er mættet

Vi regner med, at kun ti procent af de unger, der flyver fra reden, selv når at yngle. Så der skal også en stor ungdomspulje til for at give en sund bestand

Henrik Kalckar Hansen, naturvejleder og formand for Dansk Ornitologisk Forening Fyn

De fleste havørneunger lærer med tiden det, der skal til for at blive en frygtindgyndende jæger. Ellers dør de af sult. 

- Det er der også mange, der gør. Vi regner med, at kun ti procent af de unger, der flyver fra reden, selv når at yngle. Så der skal også en stor ungdomspulje til for at give en sund bestand, siger Henrik Kalckar Hansen.

Han er ikke bekymret over, at udviklingen i antallet af havørne på Fyn ikke har fulgt tendensen på landsplan. Siden 1996 har der været uforholdsmæssigt mange på Fyn. 

- Fyn er jo det sted, hvor der er produceret en femtedel af samtlige havørneunger i Danmark, og Fyn udgør jo ikke en femtedel af Danmarks areal. Så Fyn har jo været havørneland meget længe, siger naturvejlederen. 

 FAKTA: DE DANSKE HAVØRNE

"Den flyvende dør", bliver havørnen kaldt på grund af sin størrelse. Den store rovfugl går stadig frem.

 

En ny opgørelse viser, at havørnens udbredelse i Danmark vokser, såvel geografisk som i antal. Over 1000 havørneunger er kommet på vingerne herhjemme, siden arten genindvandrede i Danmark i 1996.

 

Læs mere:

  • Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op mod 240-250 centimeter.
     
  • Hunnen kan veje op mod syv kilo, mens hannen i reglen kun vejer omkring fem kilo.
     
  • Danske havørne indleder ynglesæsonen ud på vinteren, og de kan allerede begynde at ruge sidst i februar.
     
  • Havørnen blev udryddet i den danske natur sidst i 1800-tallet, men etablerede sig igen i 1996 som dansk ynglefugl.
     
  • Arten er nu i fremgang i alle lande i Europa. I Danmark følger Dansk Ornitologisk Forening (DOF) alle ynglepar af ørne.
     
  • Havørnens kerneområder er Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland, men den fordeler sig stadig mere i hele landet.
     
  • Indvandringen op gennem Jylland er gået mere trægt end forudset, men bevægelsen mod vest og nord er i gang. Vadehavet har de senere år haft ynglepar.
     
  • Havørnen bevæger sig via Østjylland ind i det midtjyske landskab ved Langå og Viborg, hvis store søer tiltrækker rovfuglene.
     
  • Også Randers Fjord og Mariager Fjord vil kunne huse ynglende havørne, vurderer DOF.
     
  • Desuden kan der ventes flere ynglepar i de vestjyske fjorde, Thy og Limfjordslandet med reservatet Vejlerne som kerneområde.

 

Kilde: Projekt Ørn (Dansk Ornitologisk Forening)

Se mere

Optimale forhold

Et af de populære steder blandt havørnene på Fyn er ved Davinde Sø. Her giver de store søer og den lave bevoksning et åbent terræn, som giver ørnene gode forudsætninger udse deres bytte, og mennesker gode forudsætninger for at se de enorme fugle i aktion. 

- Det allerbedste tidspunkt er, når vi om en fjorten dage eller en måned får lidt frost, så nogle af søerne begynder at fryse til. For så vil de her søer stadig holde isfrit vand, hvor vandfuglene vil være nemme at fange for ørnene, siger Henrik Kalckar Hansen.

Faktisk er området omkring Davinde Sø hjemsted for havørne i alle aldre. 

- Det er et havørnepar, som bor omkring fem kilometer herfra, som meget ofte fouragerer (søger efter føde, red.) her. Det er to gamle fugle, og så er der deres unger fra forrige år og andre ungfugle her i området. Så havørne er bestemt ikke noget særsyn, siger Henrik Kalckar Hansen.

Danmark er et havørneland på grund af vores lavvandede kyster, forklarer naturvejleder Henrik Kalckar Hansen. På den måde kan havørnene let fange fisk om sommeren og fuglevildt om vinteren.