Trods skattestigning: Svage børn og unge kan blive ramt af sparekniven

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har fremlagt et sparekatalog, som skal hjælpe politikerne med at finde besparelser for i alt 43,6 millioner kroner. 

Selvom skatten er steget i Odense, skal politikerne i Odense Kommune igen ud og skære hårdt i kernevelfærden. 

På børn- og ungeområdet kan det både komme til at gå ud over udsatte børn, skoler og pasningstilbud. 

Rettelse
Clock13. nov 2018, kl. 16:36
Vi havde ved en fejl skrevet "dagpleje" i stedet for "dagtilbud". Det er nu rettet. Vi beklager fejlen.

Børn- og Ungeforvaltningen fremlagde tirsdag et omfattende sparekatalog, der skal hjælpe politikerne med at finde besparelser for i alt 43,6 millioner kroner. 

Sparekataloget rummer 34 sparespareforslag for 54 millioner kroner fordelt på fordelt på hovedområderne; dagtilbud, skoler, familie og velfærd, sundhed og forebyggelse samt reduktion i blandt andet ledelsen.

I det sidste forslag ligger, at der er afsat midler til en direktørpulje og en rådmandspulje og det foreslås, at begge puljer reduceres. (se hele sparekataloget her)

Forvaltningen foreslår blandt andet, at de specialiserede dagtilbudsindsatser Platanhaven og Enghaveskolens børnehave bliver skåret ned med ti procent.

Støtte til børn i sorg i søgelyset

Et årsværk foreslås fjernet fra famliebehandlerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, der yder støtte til børn med manglende trivsel, børn i sorg eller børn med skilsmisseproblematikker.

Derudover er der forslag om at rykke forårs-SFO for børn med skolestart fra marts til februar, fjerne tilskuddet til forårs-SFO til privatskoler og skære ned på børnehusenes åbningstider. 

På skoleområdet kan nedskæringerne ramme 10. klasserne, og så er tilskuddene til blå mandag, fodboldskolen og sportsklasser i fare.

7,5 mio. kr. kan hentes på dagtilbud

Dagtilbudsområdet kan pålægges en rammebesparelse, der kan reducere omkostningerne med 7,5 millioner kroner, selvom forvaltningen noterer, at det vil have negativ indflydelse på det pædagogiske arbejde.

Det såkaldte "Omprioriteringskatalog" sendes nu i høring frem til 19. november hos medarbejdere og forældrebestyrelser. 

Derefter skal de syv politikere i Børn- og Ungeudvalget træffe endelig beslutning. Det vil ske på et møde 27. november, hvor det altså først her vil stå klart, hvordan pengene findes.