I det fynske folks tjeneste

TrygFonden donerer 998.000 til tandfeen

TrygFonden donerer tirsdag 998.000 til Odense Kommunes ”Projekt Tandfe”.

Projekt Tandfe er et uddannelsesforløb, der er i gang på nogle af kommunens plejecentre, og her bliver personalet oplært i at sikre bedre mundhygiejne hos de ældre.

Projektet sætter fokus på, at en bedre tand- og mundhygiejne hos de ældre kan sænke risikoen for sygdomme som eksempelvis lungebetændelser og derved forebygge indlæggelser hos de ældre. Det anslås, at 10% af indlæggelser hos ældre skyldes dårlig mundhygiejne. Det svarer til ca. 50 indlæggelser årligt i Odense. Derudover er gode tænder og gummer med til at øge livskvaliteten hos de ældre.

Derfor har TrygFonden valgt at donere 998.000 kroner til projektet, så det kan udbredes til halvdelen af kommunens plejecentre.

-Sundhed udgør et af TrygFondens kerneområder, da både fysisk og psykisk sundhed er grundlaget for, at mennesker kan leve et funktionsdygtigt, trygt og vitalt liv. I arbejdet har vi også meget fokus på forebyggelse, og hvordan nye metoder kan hjælpe til at undgå, at mennesker bliver syge. Projekt Tandfe handler netop om, hvordan man med en forholdsvis enkel indsats kan forebygge både sygdomsrelaterede og psykiske gener hos en udsat gruppe ældre. Der er gennemført et succesfuldt pilotprojekt, og tankerne omkringhvordan indsatsen på sigt vil kunne udbredes og forankres, er fornuftige. Vi er derfor glade for at støtte Projekt Tandfe og glæder os til at høre om resultaterne, siger Poul Andersen, formand for TrygFondens regionale råd,

Og på rådmandskontoret er der optimisme omkring donationen.

- I Odense er vi stærkt optaget af sundhed og forebyggelse. Og vi ved, at bedre mundhygiejne giver mere livskvalitet. Det giver større selvværd, bedre ernæringstilstand og bedre helbred i det hele taget. Det her er et fremragende projekt, som jeg er meget glad for nu kan realiseres, siger ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, Brian Skov Nielsen (EL)

Pengene bliver overrakt tirsdag klokken 10 ved et arrangement på plejecenter Herluf Trolle. Projekt Tandfe forventes at køre frem til 31.marts 2018