Tusinder af odenseanere lever i usund støj

Beboerne langs adskillige større gader og veje i Odense lever med så meget trafikstøj, at det kan være sundhedsfarligt.

Odense Kommune er i færd med at måle trafikstøjen på byens gader og veje.

Målingerne er begyndt på de større veje, hvor der kører mere end 16.000 biler i døgnet, og resultaterne er tankevækkende.

For meget trafikstøj kan blandt andet medføre stress og øget risiko for hjerte- karsygdomme.

Grænsen for, hvornår støj bliver sundhedsskadelig er 58 db, og langs flere af de større veje er støjen 10 db. højere.

Det gælder:

  • Middelfartvej og stort set hele ringvejen hen til Ørbækvej.
  • Ørbækvej og begyndelsen af Ejbygade
  • Kertemindevej fra Ejbygade til Bullerup
  • Albanigade og Thomas B. Thrigesgade
  • Otterupvej nærmest centrum
  • Faaborgvej omkring motorvejstil- og frakørslen.

Kommunen vil senere foretage støjmålinger på mindre gader og veje.

Det sker som følge af et EU-direktiv, som er indarbejdet i dansk lovgivning.

Det kræver måling af trafikstøjen langs beboede veje, og at der skal udarbejdes handlingsplaner for at at afhjælpe generne, hvor nødvendigt.

Men foreløbig er der ikke noget krav om handling.

Mere om støj