Tysk heroin-behandling inspiration for Odense

Socialudvalget i Odense Kommune er i disse dage på besøg i Tyskland, for at lære af tyskernes erfaringer med lægeordineret heroin.

Det sker, fordi Folketinget i februar 2008 valgte at åbne op for et forsøg med lægeordineret injicerbar heroin. Her afsatte et bredt politisk flertal 70 millioner kroner af satspuljemidlerne til forsøget som kommunerne skal varetage.

Kommunerne, deriblandt Odense, skulle i 2008 forberede forsøgsordningen, og så skulle ordningen startes op i 2009.

- Vi tager af sted, fordi det er en lovbunden opgave, og fordi vi ønsker at komme med et velkvalificet bud på, hvordan vi bedst løser opgaven i Odense, forklarer rådmand Erik Simonsen.

Socialudvalget i Odense er fra 4. - 7. marts på besøg i både Hamborg og Karlsruhe i Tyskland. Begge byer har stor erfaring med at give lægeordineret heroin til narkomaner. Besøget skal give Odense-politikerne et billede af de lokale behandlingstilbud og et indblik i hvordan heroinuddelingen fungerer i praksis.