UCL Campus Odense en realitet i 2016

Folketingets Finansudvalg har godkendt den planlagte ombygning af Syddansk Universitets tekniske fakultet på Niels Bohrs Allé 1, der fra 2016 skal rumme University College Lillebælts ny campus i Odense.

Fra sommeren 2016 samles alle UCL's aktiviteter i Odense i et fælles uddannelses- og forskningsmiljø.

Bygningerne på Niels Bohrs Allé rummer p.t. Syddansk Universitets ingeniøruddannelser, som flytter til et nyt teknisk fakultet i 2015, hvorefter UCL kan gå i gang med en omfattende modernisering.

- Bygningerne er fra 1960'erne, og selv om de er af høj arkitektonisk værdi, trænger de til en grundig renovering med særligt henblik på in-deklima og for at tilgodese et moderne studie- og arbejdsmiljø, siger rektor for UCL Erik Knudsen.

Han ser frem til, at UCL's uddannelser og aktiviteter, der hidtil har været spredt på seks forskellige adresser i Odense, kommer under samme tag.

Ved at samle uddannelserne kan samarbejde og udvikling mellem un-dervisere, studerende og forskere blive en naturlig og integreret del af hverdagen, understreger uddannelses- og forskningsminister Sofie Car-sten Nielsen (R).

- Når uddannelserne flytter sammen, giver det gode muligheder for tværfaglig undervisning, der kan løfte hver enkelt uddannelse. De studerende lærer samtidigt studerende fra andre fag at kende og kan sammen udvikle nye idéer. Det er vigtigt, når de skal ud i job, hvor de netop skal samarbejde med kolleger med mange forskellige faglighe-der, siger Sofie Carsten Nielsen.

Samarbejde på tværs prioriteres

Det er ikke kun UCL's uddannelser og afdelinger, der kommer tættere på hinanden med den ny campus. UCL, SDU og Odense Universitetshospital rykker samtidig tættere på hinanden, hvilket åbner mulighed for et større samarbejde på tværs.

- Der skabes også helt nye muligheder for at styrke erhvervs- og vækstinitiativer f.eks. inden for velfærdsteknologi, når der er kort vej, fra idéerne opstår i fælles innovationsforløb hos studerende fra UCL og SDU eller hos en af forskerparkens iværksættere, til den afprøves af studerende fra UCL, som er i praktik på OUH, supplerer Erik Knud-sen med et eksempel på en fremtid, der om bare to år er nutid.

Fakta om projektet