Udsatte børns skolegang opprioriteres i Odense

Børn- og Ungeudvalget i Odense har besluttet at afsætte fem millioner kroner til at styrke indsatsen overfor udsatte børns skolegang.

Der er tale om anbragte børn eller børn, som er truet af anbringelse og som har potentiale til at lære og få en uddannelse, men hvis familieforhold gør det svært for dem.

Børn som ofte havner i konflikter, har svært ved at koncentrere sig og tit er kede af det.

De fem millioner kroner skal gå til to fokusområder:

De udsatte børn skal have et særligt læringsløft, så de klarer sig bedre fagligt og socialt.

Og socialrådgivere og sundhedspersonal skal trænes i at højere grad at inddrage personer, som kender barnet, så de kan hjælpe.

Målgruppen er 115 skolebørn i Odense, som er anbragt udenfor eget hjem og 43 familier med lidt mere end 100 børn, som ikke er anbragt, men som får massiv støtte.

Pengene indgår i projektet: Talent, potentiale og social mobilitet, hvor de to sidstnævnte elementer opprioriteres, mens talentdelen bliver udskudt til 2017.