Udsatte fristes over evne: Kommune kræver indgreb mod kviklån

Op mod en fjerdedel af voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne er tynget af gæld efter at have optaget kviklån. Nu vil politikerne i Odense bede regeringen om at ændre reglerne for de dyre lån.

Det er hurtigt og nemt at optage et af de meget synlige kviklån. Men det kan også hurtigt blive ekstremt dyrt, da renterne ofte løber op i mange hundrede procent. Og det kan mange af de svage beboere på socialområdet ikke gennemskue, når de pludselig har brug for penge.

- Vi kæmper for at få vores borgere til at klare en hverdag for sig selv, og her er det helt afgørende, at de kan styre deres egen økonomi. Men når borgerne fristes af et af de aggressive tilbud om kviklån, kan deres økonomi og dermed deres evne til at klare sig selv hurtigt briste, siger Claus Skjoldborg Larsen (S), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune, og har været med til at rejse sagen med kviklån.

Odense Kommune kan dog ikke selv stoppe borgernes adgang til at optage kviklån. Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget nu tage kontakt til regeringen for at få indført restriktioner og begrænsninger for kviklån.

- Mange mennesker i denne gruppe lever i nuet, og når de falder over de falder over tilbud om at få penge her og nu, så bliver fristelsen for stor. De kan ikke overskue konsekvenserne på længere sigt, og deres livskvalitet daler, når de pludselig ikke længere kan betale husleje, siger Claus Skjoldborg Larsen.

I første omgang vil udvalget tage kontakt til Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) og de politiske ordførere for alle partier for at få dem til at overveje indgreb over for kviklån.

Ældre- og Handicapudvalget har på baggrund af anbefalinger fra Rådet for Socialt udsatte udarbejdet en række forslag til, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for at svage grupper optager kviklån:

  • Begrænsning af markedsføring og reklamer for kviklån
  • Et øget rådgiveransvar for udbydere af kviklån
  • Loft over renter og gebyrer reguleret i lovgivningen
  • Loft over antallet af lån en borger kan optage
  • Nationale kampagner med oplysning om dyre lån - herunder risici og faldgruber
  • Mulighed for frivillig registrering i RKI eller andre debitorregistre
  • Adgangen til gældssanering styrkes for borgere på kontakthjælp og andre offentlige ydelser

Den forrige regering afviste at regulere markedet for kviklån, men måske vil henvendelsen fra Odense Kommune blive modtaget mere positivt af den nye socialdemokratiske regering. I det såkaldte forståelsespapir mellem den socialdemokratiske regering og støttepartierne, er der lagt op til, at Folketinget skal vedtage indgreb mod kviklån.

Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte henvendelsen til regeringen på deres møde tirsdag i næste uge, men der tegner sig på forhånd et flertal for forslaget, da Socialdemokratiet har flertal i udvalget.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: