I det fynske folks tjeneste

Udsigt til at sejlrende alligevel uddybes

Fredning af et såkaldt spulefelt i Odense Kanal ser alligevel ikke ud til at blive til noget. Dermed kan bla. Lindøværftet og Fynsværket ånde lettet op.

Spulefeltet ved Odense Kanal

Uddybning af sejlrende stoppet

Odense Havn bruger spulefeltet til at opmagasinere det forurenede sand, der bliver gravet op når sejlrenden skal uddybes. Sådan har det været i 25 år, men nu har dansk ornitologisk forening fået området naturbeskyttet.

Dermed kan Odense Havn ikke uddybe sejlrenden og så kan blandt andet skibe fra lindøværftet ikke sejles ud og store kulpramme til Fynsværket kan ikke komme ind.

Sagen genoptaget

Men naturklagenævnet har genoptaget sagen - og ifølge TV2/FYNs oplysninger så har nævnet ændret holdning i sagen så Odense Havn kan benytte spulefeltet igen.