Uenighed om Odenses lockoutpenge

Odense Kommune sparede 30 millioner kroner på lærerlønninger under lockouten. Nu skal pengene bruges igen, men politikerne er uenige om hvordan.

Som udgangspunkt er politikerne i Børn- og Ungeudvalget enige om, at pengene skal føres tilbage til skolerne. Et flertal bestående af S, SF og V ønsker dog, at beholde to af millionerne til en central pulje, der skal bruges på specialundervisning. Det bakkede K og DF, ifølge rådmand Brian Dybro (SF) ikke op om.

Spørgsmålet skal nu behandles først i økonomiudvalget og derefter i byrådet.

- Specialskolerne og centerklasserne har jo fået en 10% reduktion i deres budgetter fra næste skoleår. Jeg ønsker, at de kan få nogle af pengene tilbage via en "omstillingspulje", som kan bestå af nogle af lockoutpengene, siger Brian Dybro til TV 2/FYN.

Hele udvalget er enige om, at det er skolebestyrelserne på de enkelte folkeskoler, der skal beslutte, hvad lockoutpengene skal bruges på.

Det skal dog være inden for følgende fire punkter:

  • Samarbejdstid der kan sikre kvaliteten i udviklingen af Den Sammenhængende Skoledag
  • Erstatningstimer til 3.-8. klassetrin og kompenserende undervisning til afgangsklasser
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Forstærkning af de fysiske rammer i børnemiljøer, personalearbejdspladser