I det fynske folks tjeneste

Uenighed om Odenses lockoutpenge

Odense Kommune sparede 30 millioner kroner på lærerlønninger under lockouten. Nu skal pengene bruges igen, men politikerne er uenige om hvordan.

Mens lærerne demonstrerede på Flakhaven under lockouten, sparede Odense Kommune 30 millioner kroner. Nu skal de bruges igen.

Som udgangspunkt er politikerne i Børn- og Ungeudvalget enige om, at pengene skal føres tilbage til skolerne. Et flertal bestående af S, SF og V ønsker dog, at beholde to af millionerne til en central pulje, der skal bruges på specialundervisning. Det bakkede K og DF, ifølge rådmand Brian Dybro (SF) ikke op om.

Spørgsmålet skal nu behandles først i økonomiudvalget og derefter i byrådet.

- Specialskolerne og centerklasserne har jo fået en 10% reduktion i deres budgetter fra næste skoleår. Jeg ønsker, at de kan få nogle af pengene tilbage via en "omstillingspulje", som kan bestå af nogle af lockoutpengene, siger Brian Dybro til TV 2/FYN.

Hele udvalget er enige om, at det er skolebestyrelserne på de enkelte folkeskoler, der skal beslutte, hvad lockoutpengene skal bruges på.

Det skal dog være inden for følgende fire punkter:

  • Samarbejdstid der kan sikre kvaliteten i udviklingen af Den Sammenhængende Skoledag
  • Erstatningstimer til 3.-8. klassetrin og kompenserende undervisning til afgangsklasser
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Forstærkning af de fysiske rammer i børnemiljøer, personalearbejdspladser