Ulovlig kemi løber stadig ud i Odenses vandløb

Odense Kommune kan efter to års arbejde komme videre med arbejdet om at bekæmpe udslip af ulovlige kemi fra gartnerier i kommunen.

Fire år efter det kom frem, at en række gartnerier i Odense udleder både næringsstoffer, lovlige og ulovlige kemikalier, vil miljøminister Lea Wermelin (S) indskærpe reglerne, oplyser Miljøministeriet torsdag i en pressemeddelelse.

Den løftede pegefinger til gartneribranchen har således været undervejs siden 2015, og allerede i maj 2017 blev By- og Kulturudvalget orienteret om, at hverken Odense Kommune eller gartneribranchen havde formået at stoppe gartneriernes udledning af sprøjtemidler, der kun er tilladt indendørs, til en række vandløb i kommunen.

quote Fejl kan ske, og fejl er sket. Fejl skal rettes op

Seniorkonsulent Anna Fabricius, Dansk Gartneri

Ifølge Christopher Rau, kontorchef i afdelingen Industri og miljø i Odense Kommune, dukker der trods to års arbejde stadig ulovlig kemi op i vandløbene.

- Vi foretager løbende målinger i bestemte vandløb, hvor vi har indikationer om, at der stadig udledes sprøjtemidler, siger Christopher Rau til TV 2/Fyn.

Men om det er noget, der stadig siver ud fra et gartneri, vil kontorchefen ikke sige med sikkerhed.

- Men vi kan i hvert fald stadig måle tingene derude, og det er vores klare overbevisning, at på den måde, det er bygget på, vil vi få noget udledning.

Siden 2017 har et flertal i Folketinget indført en ny politik på området kaldet "Pesticidstrategi 2017-21", og ifølge Christopher Rau har Odense Kommune udsendt en vejledning om gartneriernes miljøforhold.

- Vi har nu en platform at arbejde ud fra. Der har selvfølgelig været lovgivning, som har været gældende, men her er det en fælles fortolkning af, hvordan er det man skal forstå de forskellige forhold, når man snakker om lukkede systemer, håndtering af spildevand og planteaffald og så videre.

- Det betyder, at vi kan komme videre med vores arbejde, og at vi kan komme med nogle fælles udmeldinger om, hvordan vi vil arbejde fremadrettet med at få løftet miljøforholdene, siger Christopher Rau.

Væsentlige udledninger er lukket

Christopher Rau fortæller, at de seneste par år har været en lang proces med flere medarbejdere på opgaven. Blandt andet er forholdene på gartnerierne blevet kortlagt.

- Vi har fået lukket nogle af de væsentligste udledninger og brugt rigtig meget tid på at finde de rigtige løsninger for nye gartnerier, så de får nogle fremtidssikrede løsninger.

Minister: Det skal stoppes

Miljøminister Lea Wermelin siger til Ritzau, at "det er helt uacceptabelt, hvis der bliver ledt ulovlige sprøjtemidler ud i naturen". 

- Det er ikke godt nok, og det skal vi have sat en stopper for. Derfor er der lavet en ny vejledning, og jeg har en klar forventning om, at gartnerierne selvfølgelig vil leve op til lovgivningen.

- Branchen har selv lavet en handleplan, der skal følges. Som regering vil vi selvfølgelig se på, om de kommer i mål. Gør de ikke det, så er vi klar til at tage yderligere initiativer, siger ministeren.

Brancheforening: Der er fremgang

Hos brancheforeningen Dansk Gartneri siger seniorkonsulent Anna Fabricius, at man arbejder med sagen. Og at man har arbejdet med det i fem år.

- Der er fremgang. Vi har kigget på, hvor pesticiderne kommer fra, og hvilke huller der skulle lukkes, siger seniorkonsulenten til Ritzau og fortæller, at Dansk Gartneri bakker op om arbejdet og rådgiver medlemmerne. 

- Men det tager tid, og der skal investeringer til. Gartnerierne har troet, at de gjorde det rigtigt. Men fejl kan ske, og fejl er sket. Fejl skal rettes op, og vi støtter helt op om, at det sker, siger Anna Fabricius til Ritzau.

Kontorchef Christopher Rau siger til TV 2/Fyn, at han forventer, at der med udgangen af i år vil kunne laves en ny status på området. Og i begyndelsen af det nye år vil gartnerne blive orienteret om, hvordan kommunen som myndighed vil føre tilsyn og hvordan kan samarbejdet med gartnerierne tilrettelægges bedst muligt.

- Det betyder, at vi kan komme videre med vores arbejde, og at vi kan komme med nogle fælles udmeldinger om, hvordan vi vil arbejde fremadrettet med at få løftet miljøforholdene, siger Christopher Rau, kontorchef i afdelingen Industri og miljø i Odense Kommune,