Undersøger odenseanernes transportvaner

De næste to måneder får 5000 husstande i Odense besøg af et hold unge udspørgere. Målet er at blive klogere på odenseanernes transportvaner.

Projektet 'Personlig markedsføring ved bopælen' er en del af Odense Kommunes Mobilitetsplan.

Formålet er at komme i dialog med odenseanerne og sætte bæredygtig transport på dagsordenen.

Odense Kommune har gode erfaringer med den personlige dialog. Ved et lignende projekt i 2006 faldt deltagernes bilture med 9 procent og samtidig steg antallet af busture med 58 procent og togture med 54 procent.