I det fynske folks tjeneste

Ungdoms-boliger på Odense Havn

Odense Kommune vil opføre 74 nye ungdomsboliger i det gamle pakhus på Byens Ø i Odense Havn. Boligerne skal være med til at styrke udviklingen på havnen.

1 af 2

Gavlen på den nuværende pakhus på Finlandskaj bliver bevaret, men siderne bliver revet ned og bygget op på ny. Dermed bliver der plads til 74 ungdomsboliger i fire etager. Odense Kommune lægger op til at pakhuset kan rumme yderligere 12 ungdomsboliger, hvis bygherren ønsker det.

Det er Kristiansdals Boligselskab, der i samarbejde med KPC og TKT arkitekter, skal opføre det nye kompleks midt i Odense Havn.

I følge lokalplanforslaget vil det åbne rum i midten af pakhuset blive bevares og blive udnyttet som glasoverdækket fællesareal. Der skal bygges en p-kælder og etableres fælleshus med opholdsterrasse med udsigt til havnebassinet og Åløkkeskoven.

Ungdomsboligerne på Byens Ø skal være med til at styrke udviklingen på havnen og tilgodese behovet for ungdomsboliger mellem jernbanen og havnen.

Lokalplanforslaget til de nye ungdomsboliger bliver behandlet i By- og Kulturudvalget på tirsdag.

Se hele lokalplanforslaget her