Ungdoms-boliger på Odense Havn

Odense Kommune vil opføre 74 nye ungdomsboliger i det gamle pakhus på Byens Ø i Odense Havn. Boligerne skal være med til at styrke udviklingen på havnen.

Gavlen på den nuværende pakhus på Finlandskaj bliver bevaret, men siderne bliver revet ned og bygget op på ny. Dermed bliver der plads til 74 ungdomsboliger i fire etager. Odense Kommune lægger op til at pakhuset kan rumme yderligere 12 ungdomsboliger, hvis bygherren ønsker det.

Det er Kristiansdals Boligselskab, der i samarbejde med KPC og TKT arkitekter, skal opføre det nye kompleks midt i Odense Havn.

I følge lokalplanforslaget vil det åbne rum i midten af pakhuset blive bevares og blive udnyttet som glasoverdækket fællesareal. Der skal bygges en p-kælder og etableres fælleshus med opholdsterrasse med udsigt til havnebassinet og Åløkkeskoven.

Ungdomsboligerne på Byens Ø skal være med til at styrke udviklingen på havnen og tilgodese behovet for ungdomsboliger mellem jernbanen og havnen.

Lokalplanforslaget til de nye ungdomsboliger bliver behandlet i By- og Kulturudvalget på tirsdag.

Se hele lokalplanforslaget her