I det fynske folks tjeneste

Unge mødre hjælpes videre i livet

Partnerskabet Unge Familier på Vej har succes med at hjælpe unge mødre i Odense i uddannelse eller job.

00:16

1 af 2

Meget unge mødre uden uddannelse er en udsat gruppe, som meget let kan falde udenfor arbejdsmarkedet.

Derfor indledte Odense Kommune, Mødrehjælpen og Odense Jordemodercenter i 2013 samarbejdet, Partnerskabet Unge Familier på Vej, der henvender sig målrettet til unge, udsatte mødre.

Og det har givet gode resultater.

I 2015 var ni ud af ti deltagere i det 12 måneders forløb enten i arbejde eller under uddannelse.

68% af de unge mødre begyndte på en uddannelse eller fik job under forløbet, mens 23% fortsatte igangværende uddannelse eller job.

Stærk motivation

Partnerskabet Unge Familier på Vej har plads til 60 deltagere under 30 år om året og er gratis.

Indsatsen foregår primært hos Mødrehjælpen, hvor de unge piger blandt andet får gode råd af Mødrehjælpens socialrådgivere, kommunens sundhedsplejersker, familiebehandlere, job- og uddannelsesvejleder samt Odense Jordmodercenter.

Der er altså tale om en tværfaglig indsats på tværs af forvaltninger og afdelinger samlet på et sted.

De unge begynder typisk forløbet cirka halvvejs inde i graviditeten, hvor de er mest motiverede.

TV 2/FYN bringer mandag klokken 19.30 en reportage om Partnerskbet Unge Familier på Vej og taler blandt andet med en af de unge mødre.