I det fynske folks tjeneste

Uro om ældrebudget i Odense fortsætter

Uroen om de ældres forhold i Odense fortsætter.

Strid om ældre-budget i Odense fortsætter.

Der mangler hænder på plejehjemmene i Odense om natten og i weekenderne. Og de 10 mio kroner som byrådet har afsat ekstra i 2008 rækker slet ikke.

Kommenens plejecentre mangler arbejdskraft om aftenen, og for bare at løse dette problem skal der bruges 24 millioner kroner, siger ældrerådet.

Rådmand for ældreområdet Søren Thorsager, Soc., mener, at der skulle bevilges 100 millioner kroner, men 1. viceborgmester Alex Ahrendtsen, DF, mener, at socialdemokeraterne selv er skyld i at beløbet ikke blev højere.

Politisk uenighed

Rådmand for ældreområdet Søren Thorsager, Soc., mener, at der skulle bevilges 100 millioner kroner mere til ældreområdet.

- De 10 millioner kroner række ikke til at give den omsorg og tryghed til de ældre, som vi gerne vil levere, siger rådmand for ældreområdet Søren Thorsager, Soc.

Men 1. viceborgmester Alex Ahrendtsen, DF, mener derimod, at socialdemokraterne selv er skyld i, at beløbet ikke blev højere.

- Hvis socialdemokraterne var gået målrettet efter flere penge til ældre-området, så kunne vi have fået det op på 18-20 millioner kroner,      siger 1. viceborgmester Alex Ahrendtsen, DF.

En dråbe i havet

Selvom næste års budget for Odense Kommune tilfører ældreområdet 10 millioner kroner ekstra, så er de ældre i Odense stærkt utilfredse med budgetforliget i Odense Kommune.

- Det rækker som en dråbe i havet. Kommenens plejecentre mangler arbejdskraft om aftenen, og for bare at løse dette problem skal der bruges 24 millioner kroner, siger ældrerådets formand Christine Greisen.

Konsekvensen er, at der bliver lange ventetider, og at de ældre ikke får den omsorg og tid, de har krav på, siger hun.

- Hvis budgetforliget skulle rette op på de senere års besparelser skulle der tilføres mange hundrede millioner kroner til ældreområdet, siger ældrerådets formand Christine Greisen.