I det fynske folks tjeneste

Usikkerhed om økonomien i Nyt OUH

Projekteringsfasen på det ny OUH bliver forsinket, fordi man er i tvivl om økonomien i projektet holder.

Derfor skal dispositionsplanen for Nyt OUH gennemarbejdes igen, så man sikrer, at økonomien bag det kommende byggeri hænger sammen.

Det meddeler formanden for innovationsudvalget i Region Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S), i en pressemeddelelse.

- Vi skal hele tiden holde os for øje, at vi skal have mest muligt ud af vores penge og ikke mindst de kvalitetsfondsmidler, som vi bygger for. Samtidig skal vi også sikre, at sygehuset får den størrelse, der var forudsat fra starten, og som er meget nødvendig for, at vi kan drive et universitetssygehus. Vi har både et krav om at overholde økonomirammen og det forudsatte nettoareal, siger Karsten Uno Petersen.

Det nye OUH skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital og kommer til at koste 6,9 milliarder kroner. Efter planen skal byggeriet begynde i 2016.

Dispositionsforslag sætter rammerne

På nuværende tidspunkt er totalrådgiveren i tæt dialog med projektstyregruppen ved at udforme et såkaldt dispositionsforslag for Nyt OUH.

Et dispositionsforslag indeholder forslag til den konkrete anvendelse af kvadratmeterne på Nyt OUH, og det skal sikre, at bygningerne er indrettet, så læger og sygeplejersker i fremtiden får de bedst mulige rammer til at skabe optimale behandlingsforløb.

Dispositionsforslaget skulle have været forelagt for innovationsudvalget og psykiatri- og socialudvalget på et fællesmøde 26. maj, men da der er rejst tvivl om, hvorvidt de fornødne arealer er der, og om økonomien i projektet holder, er sagen ikke klar til politisk behandling.

Den tvivl, der er rejst om arealer og økonomi, skal ryddes af vejen, før projektforslaget kan behandles politisk.

Dette skal ske i et samspil mellem projektorganisationen for Nyt OUH, bygherrerådgiveren og totalrådgiveren fra Medic OUH.

- Vi har lyttet til projektstyregruppen, og vi er enige i, at projektorganisationen og totalrådgiveren bør gennemgå dispositionsforslaget endnu en gang. Det betyder, at Innovationsudvalget derfor først tager stilling til forslaget efter sommerferien, siger Karsten Uno Petersen.

Beslutningen betyder, at afslutningen af den såkaldte projekteringsfase bliver forsinket. Det er endnu ikke klart, hvilken betydning forsinkelsen vil få for resten af byggeprocessen.