I det fynske folks tjeneste

Usikkerhed truer Campus-planer

Der er skabt usikkerhed om planerne om en helt ny forsknings- og vidensbydel ved Syddansk Universitet. En plan, der skal gøre Odense til en af de største og mest markante vidensbyer i Europa.

Der er skabt usikkerhed om planerne om en helt ny forsknings- og vidensbydel ved Syddansk Universitet.

Den nye bydel ved SDUs Campus skal efter planerne bestå af et nyt forsknings- og videncenter, et nyt universitetshospital og en række markante udvidelser af undervisnings- og forskningskapaciteten i området omkring SDU

I 2008 blev der indgået et samarbejde om projektet mellem Syddansk Universitet, Statens Ejendomsselskab "Freja", Universitets- og Bygningsstyrelsen, Odense Universitetshospital, Fonden Syddanske Forskerparker og Odense Kommune.

Men nu er der opstået usikkerhed om den bygningsrokade, der er afgørende for projektet.

Borgmester Anker Boye, Soc.Dem., og rådmand Jan Boye, Venstre, har derfor i fællesskab henvendt sit til de relevante ministre for at få sagen løst.

Et af de afgørende punkter i aftalen, er at University College Lillebælt, UCL, skal overtage de bygninger, der hidtil har huset Ingeniørskolen.

Men der er i følge borgmester og rådmand skabt usikkerhed om processen og aftalens grundlæggende præmisser.

- Der er tale om en meget alvorlig svækkelse at hele den samlede vision og plan, hvis ikke Finansudvalget forelægges det nødvendige aktstykke, skriver borgmester Anker Boye, Soc.Dem., og rådmand Jan Boye, Venstre, i et brev til Finansministeren, Undervisningsministeren og Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling.