Valget i Odense Vest-kredsen

Der er 42.562 stemmeberettigede i Odense Vest-kredsen. Kredsen består af en del af Odense Kommune.

Odense Vest-kredsen