I det fynske folks tjeneste

Valgfuser truer Ældrerådet

Der er akut mangel på kandidater til valget til Ældrerådet i Odense. Ældrrådet frygter,at der ikke bliver kandidater nok til valget.

De ældre i Odense Kommune interesserer sig ikke for valget til Ældrerådet

Alle borgere over 60 år skal til december vælge repræsentanter til byernes ældreråd. Men opstillingsmøderne har langt fra været det store tilløbsstykke.

- Vi ved i rådene, at når der ikke kommer nogen til opstillingsmøderne, så må vi ud og prikke til folk i lokalsamfundet og i vores eget netværk, og det er skidt for demokratiet, mener Christine Greisen, formand for Ældrerådet og lokalråd 3.

Ældrerådet er talerør for byens ældste borgere, og bliver hørt når politikerne skal træffe beslutninger på ældreområdet. Senest har Ældrerådet fået etableret et seniorhus, som skal være hjemsted for 11 bydækkende foreninger - et resultat, som beror på et stærkt ældreråd.